3 Mózes 12:2

पढाई करना

       

2 Szólj Izráel fiainak, mondván: Ha az asszony lebetegszik, és fiat szül, tisztátalan legyen hét napig; az õ havi betegségének ideje szerint legyen tisztátalan.


इस श्लोक पर टीका  

द्वारा Henry MacLagan

Verse 2. To the man of the Spiritual Church, and instructing him, that when, in the church, universal, general or particular, truth from the Lord is inseminated, and conceived and born, then there is a state of impurity in the proprium or External, and of holiness from the Lord in the Internal, even as, in the course of regeneration, when good is, as yet, separated from truth, there is impurity.