Θλίψεις 5:13

पढाई करना

       

13 Οι νεοι υπεβληθησαν εις το αλεσμα, και τα παιδια επεσον υπο τα ξυλα.