Zechariah 13:5

पढाई करना

       

5 Mutta pitää sanoman: en minä ole propheta, vaan minä olen peltomies; sillä minä olen nuoruudestani orjana ollut.


SWORD version by Tero Favorin (tero at favorin dot com)