Nehemiah 6:4

पढाई करना

     

4 Ja he lähettivät minun tyköni täyttä neljä kertaa sillä tavalla; ja minä vastasin heitä jälleen sillä tavalla.


SWORD version by Tero Favorin (tero at favorin dot com)