Psalmid 7:4

पढाई करना

     

4 Issand, mu Jumal! Kui ma olen seda teinud, kui mu käte küljes on ülekohus,