Psalmid 7:16

पढाई करना

     

16 Ta on kaevanud augu, on selle õõnestanud, ja ta kukub iseenese tehtud kaevandisse.