Psalmoj 31:16

पढाई करना

     

16 Lumu per Via vizagxo al Via sklavo, Helpu min per Via boneco.