Psalm 55:9

पढाई करना

       

9 Ik zou haasten, dat ik ontkwame, van den drijvenden wind, van den storm.