Psalm 55:8

पढाई करना

     

8 Ziet, ik zou ver wegzwerven, ik zou vernachten in de woestijn. Sela.