Psalm 55:2

पढाई करना

     

2 O God! neem mijn gebed ter oren, en verberg U niet voor mijn smeking.