Psalm 55:1

पढाई करना

     

1 Een onderwijzing van David, voor den opperzangmeester, op de Neginoth.