1 Samuel 22:19

पढाई करना

     

19 Og Nob, Præsternes By, lod Kongen hugge ned med Sværdet. Mænd og Kvinder, Børn og diende, Hornkvæg, Æsler og Får.


The Project Gutenberg Association at Carnegie Mellon University