Žalmy 8:8

पढाई करना

              |

8 Ovce i voly všecky, také i zvěř polní,