Žalmy 54:1

पढाई करना

       

1 Přednímu z kantorů na neginot, vyučující žalm Davidův,