Pláč Jeremjášův 4:4

पढाई करना

       

4 Jazyk prsí požívajícího přilnul žízní k dásním jeho; děti prosí za chléb, ale není žádného, kdo by lámal jim.