Jób 40:6

पढाई करना

     

6 Rozprostři prchlivost hněvu svého, a pohleď na všelikého pyšného, a sniž ho.