Jób 40:16

पढाई करना

     

16 V stínu léhá, v soukromí mezi třtím a bahnem.