Jób 40:13

पढाई करना

     

13 Kosti jeho jako trouby měděné, hnátové jeho jako sochor železný.