2 Samuel 24:11

पढाई करना

     

11 Kad je David ujutro ustao, već je Jahvina riječ bila došla proroku Gadu, Davidovu vidiocu: