Des oeuvres de Swedenborg

 

Hemelse Verborgenheden in Genesis en Exodus #1385

Étudier ce passage

        
/ 10837  
  

1385. Er zijn geesten, die tot de streek van de huid, vooral van de schubachtige huid behoren, die over alles willen redeneren en geenszins gewaarworden, wat goed en waar is, en die het zelfs hoe meer zij redeneren, des te minder gewaarworden, doordat zij in het redeneren de wijsheid stellen, en ook zo als wijs gezien te worden. Hun werd gezegd, dat de wijsheid van de engelen bestaat in het innerlijk gewaarworden of iets goed en waar is, zonder geredeneer; maar zij begrijpen niet, dat zo’n innerlijke gewaarwording kan bestaan Het zijn diegenen, die in het leven van het lichaam het goede en het ware verward hebben door wetenschappelijke en filosofische dingen, en zich vandaar voor geleerder hielden dan anderen en die van te voren niet enig beginsel van het ware uit het Woord hadden opgenomen; en zij hebben daarom minder gezonde rede.

  
/ 10837  
  
   Étudier ce passage
Table of Contents
INHOUD. 6 GENESIS - TWEEDE HOOFDSTUK. 67 INHOUD. 190 INHOUD 324 INHOUD. 460 INHOUD 554 INHOUD 701 INHOUD. 832 INHOUD 971 INHOUD 1130 INHOUD 1279 INHOUD 1401 INHOUD 1535 INHOUD 1651 INHOUD 1778 GENESIS ZESTIENDE HOOFDSTUK 1886 INHOUD 1985 INHOUD 2136 INHOUD 2312 INHOUD 2496 INHOUD 2610 GENESIS 22:1-24 2764 INHOUD 2901 INHOUD 3012 INHOUD 3230 INHOUD 3357 INHOUD 3490 INHOUD 3656 DE INHOUD 3758 INHOUD In het voorafgaande hoofdstuk werd door de vier zonen van Jakob uit Lea gehandeld over de staat van de Kerk of van de mens die een Kerk wordt, ten aanzien van de opklimming vanuit het ware dat van het geloof is, tot het goede dat van de liefde is; in dit hoofdstuk wordt door de zonen 3902 DE INHOUD 4061 DE INHOUD 4232 DE INHOUD 4336 DE INHOUD 4425 Dit hoofdstuk gaat in de interne zin in op hoe al het andere in het Natuurlijke van de Heer Goddelijk werd gemaakt, de innerlijke aspecten van het Natuurlijke die nu door God 'Goddelijk wezen' werden gemaakt. 4536 DE INHOUD 4639 DE INHOUD 4665 DE INHOUD 4811 DE INHOUD 4960 INHOUD 5072 DE INHOUD 5191 GENESIS – TWEEENVEERTIGSTE HOOFDSTUK 5397 DE INHOUD 5574 DE INHOUD 5728 INHOUD 5867 INHOUD 5994 INHOUD 6059 DE INHOUD 6216 INHOUD 6328 INHOUD 6497 HOOFDSTUK 1 6634 HOOFDSTUK 2 6713 HOOFDSTUK 3 6825 INHOUD 6939 HOOFDSTUK 5 7087 HOOFDSTUK 6 7183 HOOFDSTUK 7 7264 HOOFDSTUK 8 7378 HOOFDSTUK 9 7495 HOOFDSTUK 10 7628 HOOFDSTUK 11 7763 HOOFDSTUK 12 7822 HOOFDSTUK 13 8038 HOOFDSTUK 14 8125 HOOFDSTUK 15 8258 HOOFDSTUK 16 8395 HOOFDSTUK 17 8554 HOOFDSTUK 18 8641 HOOFDSTUK 19 8748 HOOFDSTUK 20 8859
Extrait de Swedenborg's Works

Références reçues :

Arcana Coelestia 2162, 3024, 3528

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 51


   Passages parallèles :

Spiritual Experiences 3703


   Outils pour Swedenborg Recherche

Vidéos de la Swedenborg Foundation

The videos shown here are provided by our friends at Off The Left Eye, a project of the Swedenborg Foundation. You can find out more about them here: offthelefteye.com.


Angels Can Tell Who Is Influencing Their Thoughts

In this episode, we’re exploring passages from Swedenborg’s "Secrets of Heaven", number 1383.


Nederlandse vertaling door Henk Weevers. Digitale publicatie Swedenborg Boekhuis, van 2012 t/m 2021 op www.swedenborg.nl

Des oeuvres de Swedenborg

 

Arcana Coelestia #3024

Étudier ce passage

        
/ 10837  
  

3024.'That you do not take a wife for my son from the daughters of the Canaanites' means that the Divine Rational should not be joined to any affection incompatible with truth. This is clear from the meaning of 'taking a woman' as being joined by means of the marriage covenant; from the meaning of 'my son', namely Isaac, as the Lord's Divine Rational, dealt with in 1893, 2066, 2083, 2630; from the meaning of 'daughters' as affections, dealt with in 489-491, 568, 2362; and from the meaning of 'the Canaanites' as evil, dealt with in 1444, 1573, 1574. Consequently 'the daughters of the Canaanites' are affections incompatible with truth. The subject here is Divine truth which was to be allied to the Divine good of the Lord's Rational, as may be seen in 3013 under 'Contents'. 'A woman' who was to be associated by means of a marriage covenant is used to mean that truth itself which is summoned from the natural man in the normal manner. 'My son' is used to mean the Lord's Rational as regards the good with which it was to be allied or associated. From this one may recognize that the command not to take a wife for his son from the daughters of the Canaanites means that the Divine Rational should not be joined to any affection incompatible with truth. All joining of truth to good is effected by means of affection, for no truth ever enters the rational part of a person's mind or is joined to it except by means of affection, for affection has within it the good that flows from love, which good alone effects the joining together, 1895, as also anyone may know who stops to reflect on it.

(références: Arcana Coelestia 1573-1574)


[2] As regards 'the daughters of the Canaanites' meaning affections incompatible with truth, that is, affections for what is false, this becomes clear from the meaning of 'daughters'. For the noun 'daughters' occurs in many places in the Word, and in these anyone may see that it is not used to mean daughters. By such expressions as 'the daughter of Zion', 'the daughter of Jerusalem', 'the daughter of Tarshish', 'the daughter of My people', affections for good and truth are meant, as shown in the paragraphs referred to above. And since affections for good and truth are meant so also are Churches, for Churches are Churches by virtue of these affections. Consequently 'the daughter of Zion' means the celestial Church, and means this by virtue of the affection for good, whereas 'the daughter of Jerusalem' means the spiritual Church from the affection for truth, 2362. And it is the same with 'the daughter of My people' in Isaiah 22:4; Jeremiah 6:14, 26; 8:19, 21-22; 9:1; 14:17; Lamentations 2:11; 4:6; Ezekiel 13:17.

[3] This shows what is meant by the daughters of the nations, such as by the daughters of the Philistines, the daughters of Egypt, the daughters of Tyre and Sidon, the daughters of Edom, the daughters of Moab, the daughters of the Chaldeans and Babel, and the daughters of Sodom. They mean affections for evil and falsity, from which their varieties of religion sprang, and so mean those varieties themselves. That this is the meaning of 'daughters' becomes clear from the following places: In Ezekiel,

The daughters of the nations will lament over Egypt. Wail over the multitude of Egypt, and send her down, her and the daughters of majestic nations, to the lower earth, together with those who go down to the pit. Ezekiel 32:16, 18.

'The daughters of majestic nations' stands for affections for evil. In Samuel,

Tell it not in Gath; publish it not in the streets of Ashkelon, lest the daughters of the Philistines rejoice, lest the daughters of the uncircumcised exult. 2 Samuel 1:20.

In Ezekiel,

You committed whoredom with the sons of Egypt. I delivered you to those who hated you, the daughters of the Philistines. Before your badness was revealed, as at the time of the reproach of the daughters of Syria, and of all round about her, the daughters of the Philistines who despise you from round about. Ezekiel 16:26-27, 57.

Anyone may see that not daughters were meant here but the varieties of religion among such people as are meant by the Philistines - those who speak repeatedly of faith yet do not at all pursue the life taught by faith, see 1197, 1198. This also explains why they are called 'the uncircumcised', that is, devoid of charity.

(références: Arcana Coelestia 1197-1198)


[4] In Jeremiah,

Go up to Gilead and take balm, O virgin daughter of Egypt! Make for yourself vessels of migration, O inhabitant daughter of Egypt. The daughter of Egypt has been put to shame; she has been delivered into the hand of the people from the north. Jeremiah 46:11, 19, 24.

'The daughter of Egypt' stands for the affection for reasoning from facts about whether truths of faith really are true, and so stands for the variety of religion which springs from this, the nature of which is to believe nothing except that grasped by the senses, and so to believe nothing of the truth of faith, see 215, 232, 233, 1164, 1165, 1186, 1385, 2196, 2203, 2209, 2568, 2588. In Isaiah,

He said, You will no more exult, O oppressed virgin daughter of Sidon. Isaiah 23:12.

In David,

The daughter of Tyre with an offering, the rich of the people will entreat your face. Psalms 45:12.

What 'the daughter of Sidon' and 'the daughter of Tyre' mean is evident from the meaning of Sidon and Tyre, dealt with in 1201. In Jeremiah,

Rejoice and be glad, O daughter of Edom. Your iniquity, O daughter of Zion, is at an end. He will no more cause you to migrate; your iniquity will be punished, O daughter of Edom. Lamentations 4:21-22.

In Isaiah,

Like a wandering bird, a scattered nest, will the daughters of Moab be. Isaiah 16:2.

In the same prophet,

Come down and sit on the dust, O virgin daughter of Babel; sit on the ground without a throne, O daughter of the Chaldeans. Sit quietly and go into darkness, O daughter of the Chaldeans, for no more will they call you the mistress of kingdoms. Isaiah 47:1, 5.

In Jeremiah,

A people coming from the north, arrayed as a man for war against you, O daughter of Babel. Jeremiah 50:41-42.

In the same prophet,

The daughter of Babel is like the threshing-floor; it is time to thresh her. Jeremiah 51:33

In Zechariah,

Ho, Zion! escape, you who dwell with the daughter of Babel. Zechariah 2:7.

In David,

The daughter of Babel has been laid waste. Psalms 137:8.

In Ezekiel,

Your sisters, Sodom and her daughters will return to their condition as of old, and Samaria and her daughters will return to their condition as of old. Ezekiel 16:55.

(références: Arcana Coelestia 232-233, 1164-1165)


[5] Anyone may see that in these places 'daughters' is not used to mean daughters but affections incompatible with truth, and so the varieties of religion that spring from them. But which particular varieties they are is evident from the meaning of those peoples - from the meaning of Edom, Moab, the Chaldeans, Babel, Sodom, Samaria, all of which have been dealt with in various places in the explanations to previous chapters of Genesis. From this what is meant in the present chapter by 'the daughters of the Canaanites' becomes clear.

[6] This command not to contract marriages with the daughters of the Canaanites also had regard to the spiritual requirements that good should not be joined to falsity, nor evil to truth, for the result of any such joining together is profanation. The prohibition was also a representative of the matter referred to in Deuteronomy 7:3, and in Malachi,

Judah has profaned the holiness of Jehovah, in that he loved and married the daughter of a foreign god. Malachi 2:11.

  
/ 10837  
  
   Étudier ce passage
Extrait de Swedenborg's Works

Références reçues :

Arcana Coelestia 3027, 3030, 3072, 3095, 3103, 3662, 3665, 3939, 3956, 4429, 4444, 4782, 4818, 6432, 6729, 8890, 8904, 8982, 9001, 9942


   Outils pour Swedenborg Recherche

Autre commentaire nouveau-chrétien


Thanks to the Swedenborg Society for the permission to use this translation.


Traduire: