Wat is er echt gebeurd met Pasen?


Ceci est une traduction de: What really happened at Easter? by New Christian Bible Study Staff

Traduit en Nederlands par The NCBSP AI team


Description:

Wat leert de Nieuwe Kerk over Pasen? Het is een korte vraag, maar het gaat om een groot netwerk van samenhangende ideeën. Het kan niet goed worden beantwoord in een geluidshap, dus wees geduldig met mij...

Crée ou traduits par: The NCBSP AI team

Date de création: 2020

Crédit: The original text of this commentary or article was written by the staff or volunteers of the New Christian Bible Study Project, between 2014 and 2020. This translation was then generated using machine translation, either using DeepL's model, or Google's base NMT model, or a custom-trained Google NMT model using AutoML.

Droit d'auteur: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licence: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - Voir les conditions


Citation suggérée:

Wat is er echt gebeurd met Pasen?. Translated by The NCBSP AI team. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back

Traduire: