Vetenskap och religion: konflikt eller inte?

        | Par New Christian Bible Study Staff (machine translated into Svenska)
Voir la vidéo dans une nouvelle fenêtre

This video is a product of the Swedenborg Foundation. Follow these links for further information and other videos: www.youtube.com/user/offTheLeftEye and www.swedenborg.com

This image from the Hubble Space Telescope shows spiral galaxy NGC 3274, a relatively faint galaxy located over 20 million light-years away in the constellation of Leo. We're using to illustrate the cosmic scope of the questions that human beings need to grapple with.

Det är en populär hållning i dag att tro att vetenskapen har ersatt religion, och att religionen nu är föråldrad och kan överges.

Eftersom vi nu förstår astrofysik och kvantmekanik och genetik och bakterier, behöver vi inte hänvisa åska och blixt till Zeus eller Thor eller sjukdom till Guds vilja. OK, rätt nog.

Men då, i vår moderna världskultur, verkar vi vara ganska glada att undvika att tänka på de riktigt stora frågorna, som "Var kom universum ifrån?", Och "Finns det en punkt, ett syfte med livet?".

Vi vet - från vetenskapen - att vi inte kan känna eller mäta allt som finns. Vi vet att vi hela tiden upptäcker nya saker. Det vore verkligen kortsiktigt att dra slutsatsen att saker som vi inte kan känna med våra nuvarande instrument antingen inte finns eller inte är viktiga.

Vi tror inte att det kommer att bli en konflikt mellan verklig religion och sann vetenskap. Om vetenskapen är den metod som vi behöver för att förstå det fysiska universum, och religion är den metod som vi behöver för att förstå ett motsvarande andligt universum, kanske de är komplementära verktygslådor för komplementära existensplaner eller medvetande.