Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala


Ceci est une traduction de: Real Faith and Irrelevant Pretty Notions by Jared Buss

traduit automatiquement en Tagalog

Description:

Ang mundo ay tila sinasabi na ang relihiyon ay hindi nakapagpagaling sa atin ng anuman, kaya ito ay isang patay na timbang na maaaring ibigay ng sangkatauhan. Ngunit ito ay paatras.

Date de création: 2023

Crédit: New Christian Bible Study machine translation team.

Droit d'auteur: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licence: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - Voir les conditions

Sur: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Citation suggérée:

Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Retour