Ukudumisa Nokudumisa uNkulunkulu


Ceci est une traduction de: Glorifying and Praising God by New Christian Bible Study Staff

traduit automatiquement en isiZulu

Description:

“Babuya abelusi, bemdumisa, bembonga uNkulunkulu ngakho konke ababekuzwile nabakubonile, njengoba kwakukhulunyiwe kubo.

Date de création: 2023

Crédit: New Christian Bible Study machine translation team.

Droit d'auteur: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

Licence: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - Voir les conditions

Sur: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Citation suggérée:

Ukudumisa Nokudumisa uNkulunkulu. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Retour