Jeremia 42

Étude de la signification intérieure

Swedish (1917)         

← Jeremia 41   Jeremia 43 →

1 Då trädde alla krigshövitsmännen fram, jämte Johanan, Kareas son, och Jesanja, Hosajas son, så ock allt folket, både små och stora,

2 och sade till profeten Jeremia: »Värdes upptaga vår bön: bed för oss till HE EN, din Gud, för hela denna kvarleva -- ty vi äro blott några få, som hava blivit kvar av många; du ser med egna ögon att det är så med oss.

3 Må så HE EN, din Gud, kungöra för oss vilken väg vi böra , och vad vi hava att göra.»

4 Profeten Jeremia svarade dem: »Jag vill lyssna till eder. Ja, jag vill bedja till HE EN, eder Gud, såsom I haven begärt. Och vadhelst HE EN svarar eder skall jag förkunna för eder; intet skall jag undanhålla för eder.»

5 Då sade de till Jeremia: »HE EN vare ett sannfärdigt och osvikligt vittne mot oss, om vi icke i alla stycken göra efter det ord varmed HE EN, din Gud, sänder dig till oss.

6 Det må vara gott eller ont, så vilja vi höra HE ENS, vår Guds, röst, hans som vi sända dig till; på det att det må gå oss väl, när vi höra HE ENS, vår Guds, röst

7 Och tio dagar därefter kom HE ENS ord till Jeremia.

8 Då kallade han till sig Johanan, Kareas son, och alla de krigshövitsmän som voro med honom, och allt folket, både små och stora,

9 och sade till dem: Så säger HE EN, Israels Gud, han som I haven sänt mig till, för att jag skulle hos honom bönfalla för eder:

10 Om I stannen kvar i detta land, så skall jag uppbygga eder och ej mer slå eder ned; jag skall plantera eder och ej mer upprycka eder. Ty jag ångrar det onda som jag har gjort eder.

11 Frukten icke mer för konungen i Babel, som I nu frukten för, frukten icke för honom, säger HE EN. Ty jag är med eder och vill frälsa eder och rädda eder ur hans hand.

12 Jag vill låta eder finna barmhärtighet; ja, han skall bliva barmhärtig mot eder och låta eder vända tillbaka till edert land.

13 Men om I sägen: »Vi vilja icke stanna i detta land», om I alltså icke hören HE ENS, eder Guds, röst,

14 utan tänken: »Nej, vi vilja begiva oss till Egyptens land, där vi slippa att se krig och höra basunljud och hungra efter bröd, där vilja vi bo» --

15 välan, hören då HE ENS ord, I kvarblivna av Juda: Så säger HE EN Sebaot, Israels Gud: Om I verkligen ställen eder färd till Egypten och kommen dit, för att bo där såsom främlingar,

16 så skall svärdet, som I frukten för, hinna upp eder där i Egyptens land, och hungersnöden, som I rädens för, skall följa efter eder dit till Egypten, och där skolen I .

17 Ja, de människor som ställa sin färd till Egypten, för att bo där, skola alla genom svärd, hunger och pest, och ingen av dem skall slippa undan och kunna rädda sig från den olycka som jag skall låta komma över dem.

18 Ty så säger HE EN Sebaot, Israels Gud: Likasom min vrede och förtörnelse har utgjutit sig över Jerusalems invånare, så skall ock min förtörnelse utgjuta sig över eder, om I begiven eder till Egypten, och I skolen bliva ett exempel som man nämner, när man förbannar, och ett föremål för häpnad, bannande och smälek, och I skolen aldrig mer få se denna ort.

19 Ja, HE EN säger till eder, I kvarblivna av Juda: Begiven eder icke till Egypten. Märken väl att jag i dag har varnat eder.

20 Ty I bedrogen eder själva, när I sänden mig till HE EN, eder Gud, och saden: »Bed för oss till HE EN, vår Gud; och vadhelst HE EN, vår Gud, säger, det må du förkunna för oss, så vilja vi göra det.»

21 Jag har nu i dag förkunnat det för eder. Men I haven icke velat höra HE ENS, eder Guds, röst, i allt det varmed han har sänt mig till eder.

22 Så veten nu att I skolen genom svärd, hunger och pest, på den ort dit I åstunden att komma, för att bo där såsom främlingar.

← Jeremia 41   Jeremia 43 →
   Étude de la signification intérieure
Extrait de Swedenborg's Works

Passages de base:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 108


Autres références par Swedenborg à ce chapitre:

Arcana Caelestia 1165, 2588, 7102

Apocalypse Revealed 323, 503

The Lord 39, 53

True Christian Religion 93, 158


Références des travaux inédits de Swedenborg :

Apocalypse Explained 386, 654

Marriage 93

Autre commentaire

  Histoires:


  Etudes bibliques:


Hop aux versets bibliques similaires

1 Mosebok 31:50

4 Mosebok 11:5, 14:3, 4, 17:3

5 Mosebok 5:27, 17:16, 28:62, 63, 30:15, 19, 32:36

Domarboken 11:10

1 Samuelsboken 7:8, 12:23

2 Samuelsboken 24:16

Esra 8:21

Psaltaren 78:36, 81:12, 106:46, 119:170

Jesaja 30:2, 37:4

Jeremia 1:19, 2:27, 7:20, 23, 18:8, 22:10, 12, 23:28, 24:6, 9, 10, 31:28, 37:20, 40:1, 8, 41:18, 42:2, 5, 20, 43:2, 7, 44:12, 13

Klagovisorna 2:4, 6

Hesekiel 6:11, 12, 11:8, 33:31, 32

Hosea 7:16, 9:6

Amos 7:3, 6

Jona 3:4

Sakaria 7:11, 12

Apostlagärningarna 20:20

Explications des mots/phrases

Son
'A son,' as in Genesis 5:28, signifies the rise of a new church. 'Son,' as in Genesis 24:3, signifies the Lord’s rationality regarding good. 'A...

profeten
The idea of a "prophet" is very closely tied to the idea of the Bible itself, since the Bible was largely written by prophets. At...

Jeremia
Jeremiah, in the Book of Jeremiah 1:1 and what follows, represents the Lord. (Arcana Coelestia 2838 [2]). In Jeremiah 13:7, he signifies the state of...

oss
Angels do give us guidance, but they are mere helpers; the Lord alone governs us, through angels and spirits. Since angels have their assisting role,...

he
The Lord, in the simplest terms, is love itself expressed as wisdom itself. In philosophic terms, love is the Lord's substance and wisdom is His...

Gud
Herren är själv kärlek, uttryckt i form av visdom i sig. Kärlek är alltså Hans väsen, Hans inre. Vishet - den kärleksfulla förståelsen för hur...

ser
The symbolic meaning of "seeing" is "understanding," which is obvious enough that it has become part of common language (think about it; you might see...

ögon
It’s common to say “I see” when we understand something. And indeed, “seeing” in the Bible represents grasping and understanding spiritual things. So it makes...

Väg
These days we tend to think of "roads" as smooth swaths of pavement, and judge them by how fast we can drive cars on them....


To walk in the Bible represents living, and usually means living according to the true things taught to us by the Lord -- to "walk...

svarade
To "answer" generally indicates a state of spiritual receptivity. Ultimately this means being receptive to the Lord, who is constantly trying to pour true ideas...

Lyssna
Thanks to modern science, we now understand that hearing actually happens in the brain, not the ears. The ears collect vibrations in the air and...

vittne
In court, a witness is someone who saw a crime being committed, or observed something that could help determine the guilt or innocence of the...

ord
'Word,' as in Psalms 119:6-17, stands for doctrine in general. 'The Word,' as in Psalms 147:18, signifies divine good united with divine truth. 'Word,' as...

gott
It seems rather circular to say that “good” in the Bible represents good, but in a general sense it’s true! The case is this: The...

Ont
'To hurt,' as mentioned in Revelation 6:6, signifies violation and profanation. 'To hurt' as mentioned in Revelation 9:4, signifies perverting the truths and goods of...

höra
'To hearken to father and mother,' as mentioned in Genesis 28:7, signifies obedience from affection. 'To hearken,' as mentioned in Genesis 30:22, signifies providence. See...

Guds
Herren är själv kärlek, uttryckt i form av visdom i sig. Kärlek är alltså Hans väsen, Hans inre. Vishet - den kärleksfulla förståelsen för hur...

röst
'Voice' signifies what is announced from the Word. 'Voice' often refers and is applied to things that cannot have a voice, as in Exodus 4,...

tio
Most places in Swedenborg identify “ten” as representing “all,” or in some cases “many” or “much.” The Ten Commandments represent all the guidance we get...

dagar
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

säger
As with many common verbs, the meaning of “to say” in the Bible is highly dependent on context. Who is speaking? Who is hearing? What...

Israels
'Israel,' in Jeremiah 23:8, signifies the spiritual natural church. The children of Israel dispersed all the literal sense of the Word by falsities. 'The children...

Land
Generally in the Bible a "country" means a political subdivision ruled by a king, or sometimes a tribe with a territory ruled by a king...

plantera
'To plant' denotes regeneration.

konungen
The human mind is composed of two parts, a will and an understanding, a seat of loves and affections, and a seat of wisdom and...

hand
Scientists believe that one of the most crucial developments in the evolution of humans was bipedalism – walking on two legs. That left our hands...

tillbaka
There are many instances in the Bible which describe people turning back, looking back or going back. In most cases it is a negative, sometimes...

Egyptens
Egyptians represent those who are in natural science, thus the natural, but the Hebrews, those who are of the church, thus respectively the spiritual. The...

Se
To look,' as in Genesis 18:22, signifies thinking, because seeing denotes understanding. Look not back behind thee,' as in Genesis 19:17, means that Lot, who...

krig
War in the Word represents the combat of temptation when what is good is assaulted by what is evil or false. The evil that attacks...

bröd
Just as natural food feeds the natural body, so spiritual food feeds the spiritual body. And since our spiritual body is the expression of what...

Bo
Many people were nomadic in Biblical times, especially the times of the Old Testament, and lived in tents that could be struck, moved and re-raised...

Juda
City of Judah,' as in Isaiah 40:9, signifies the doctrine of love towards the Lord and love towards our neighbor in its whole extent.

sebaot
A host and an army come from the same Hebrew word and mean the same thing in Bible; when the Children of Israel were numbered...

Egypten
'Mizraim' signifies the same thing as Egypt.

svärdet
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

efter
Behind, or after, (Gen. 16:13), signifies within or above, or an interior or superior principle.


Dead (Gen. 23:8) signifies night, in respect to the goodnesses and truths of faith.

svärd
A 'sword,' in the Word, signifies the truth of faith combating and the vastation of truth. In an opposite sense, it signifies falsity combating and...

Pest
'Pestilence' denotes the vastation of good and truth.

komma
Coming (Gen. 41:14) denotes communication by influx.

vrede
Anger is an emotion so common to people that it requires no definition. However a couple of points of interest can be raised. 1) The...

förtörnelse
Fury is a receding from good, and anger is a receding from truth.

jerusalems
Jerusalem first comes to or attention in II Samuel, chapter 5 where King David takes it from the Jebusites and makes it his capital. In...

invånare
Inhabitants,' in Isaiah 26:9, signify the men of the church who are in good of doctrine, and thence in the good of life.

förbannar
The Lord is love itself, and his love for us never wavers and never changes. What does waver and change is the degree to which...

i dag
The expression 'even to this day' or 'today' sometimes appears in the Word, as in Genesis 19:37-38, 22:14, 26:33, 32:32, 35:20, and 47:26. In a...

dag
"Day" describes a state in which we are turned toward the Lord, and are receiving light (which is truth) and heat (which is a desire...

Ressources pour les parents et les enseignants

Les articles énumérés ici sont fournis avec l'aimable autorisation de nos amis de l'Église générale de la Nouvelle Jérusalem. Vous pouvez effectuer une recherche dans toute leur bibliothèque en suivant ce lien.


 Jeremiah and the Babylonians
Worship Talk | Ages 7 - 14


Traduire: