Psalmi 65:7

Étudier

              |

7 Koji utišavaš huku morsku, huku vala njihovih i bunu po narodima!