Psalmi 51:16

Étudier

     

16 Jer žrtvu nećeš: ja bih je prineo; za žrtve paljenice ne mariš.