Jov 40

Étudier

  

1 A Gospod opet odgovarajući Jovu iz vihora reče:

2 Opaši se sada kao čovek; ja ću te pitati, a ti mi kazuj.

3 Hoćeš li ti uništiti moj sud? Hoćeš li mene osuditi da bi sebe opravdao?

4 Je li u tebe mišica kao u Boga? Grmiš li glasom kao On?

5 Okiti se sada čašću i veličanstvom, u slavu i krasotu obuci se.

6 Prospi jarost gneva svog, i pogledaj sve ponosite, i obori ih.

7 Pogledaj sve ponosite, i ponizi ih, i potri bezbožnike na mestu njihovom.

8 Zatrpaj ih sve u prah, i poveži im lice na skrivenom mestu.

9 Tada ću te i ja hvaliti da te čuva desnica tvoja.

10 A gle, slon, kog sam stvorio s tobom, jede travu kao vo;

11 Gle, snaga mu je u bedrima njegovim, i sila mu je u pupku trbuha njegovog;

12 Diže rep svoj kao kedar, žile od jaja njegovih spletene su kao grane;

13 Kosti su mu kao cevi bronzane, zglavci kao poluge gvozdene.

14 On je prvo između dela Božijih, Tvorac njegov dao mu je mač.

15 Gore nose mu piću, i sve zverje poljsko igra se onde.

16 U hladu leže, u gustoj trsci i glibu.

17 Granata drveta zaklanjaju ga senom svojim, i opkoljavaju ga vrbe na potocima.

18 Gle, ustavlja reku da ne teče, uzda se da će ispiti Jordan gubicom svojom.

19 Hoće li ga ko uhvatiti na oči njegove? Zamku mu provući kroz nos?

20 Hoćeš li udicom izvući krokodila ili užem podvezati mu jezik?

21 Hoćeš li mu provući situ kroz nos? Ili mu šiljkom provrteti čeljusti?

22 Hoće li te mnogo moliti, ili će ti laskati?

23 Hoće li učiniti veru s tobom da ga uzmeš da ti bude sluga do veka?

24 Hoćeš li se igrati s njim kao s pticom, ili ćeš ga vezati devojkama svojim?

25 Hoće li se njim častiti drugovi? Razdeliti ga među trgovce?

26 Hoćeš li mu napuniti kožu šiljcima i glavu ostvama?

27 Digni na nj ruku svoju; nećeš više pominjati boja.

28 Gle, zaludu je nadati mu se; kad ga samo ugleda čovek, ne pada li?