Mika 3:3

Étudier

            |

3 ei chyhsa sa nie hra eichi ta, ama vo pahluh eichi ta, ama rupa thliepa ei ta, beih liata chho awpa hawhta cha-â ei ta, sa pasyuna beih chhôh liata ama cha-âpa hawh tlai ta.