1 Kings 19:12

Étudier

       

12 και-C μετα-P ο- A--ASM συσσεισμος-N2--ASM πυρ-N3--ASN ου-D εν-P ο- A--DSN πυρ-N3--DSN κυριος-N2--NSM και-C μετα-P ο- A--ASN πυρ-N3--ASN φωνη-N1--NSF αυρα-N1A-GSF λεπτος-A1--GSF καιεκει-C+D κυριος-N2--NSM


L'explication  

Par Henry MacLagan

Verse 12. That, thirdly, it results in temptations from the lusts of self-love, in which, once more, Divine Love or Good is not perceived; and that, lastly, it is Divine Truth united with Divine Good and proceeding from it.