Psalmės 44:25

Étudier

     

25 Mūsų siela parkritusi į dulkes; mūsų kūnas parblokštas žemėn.