Psalmės 15:3

Étudier

            |

3 kuris savo liežuviu nešmeižia, nedaro pikto savo artimui ir neplūsta kaimyno;