1 βασιλιάδες 19:19

Étudier

       

19 Και αναχωρησας εκειθεν, ευρηκε τον Ελισσαιε τον υιον του Σαφατ, ενω ωργονε με δωδεκα ζευγη βοων εμπροσθεν αυτου, αυτος ων εις το δωδεκατον· και επερασεν ο Ηλιας απο πλησιον αυτου και ερριψεν επ' αυτον την μηλωτην αυτου.


L'explication  

Par Henry MacLagan

Verse 19. And the consequence of these states of perception is, that he who loves the Word passes from his obscurity into a state of charity conjoined with truth, and acquired by truth, which, at first, is a state of good preparing to receive truths, and this by the full exercise of the natural powers, charity being inmost, and Divine Truth from the Lord, being its outward form and expression.