Klaagliederen 5:1

Étudier

       

1 Gedenk, HEERE, wat ons geschied is, aanschouw het, en zie onzen smaad aan.