Genesis 33:7

Study

              

7 En Lea trad ook toe, met haar kinderen, en zij bogen zich neder; en daarna trad Jozef toe en Rachel, en zij bogen zich neder.

    Étude de la signification intérieure

Traduire: