Žalmy 8:7

Étudier

              |

7 Pánem jsi ho učinil nad dílem rukou svých, všecko jsi podložil pod nohy jeho: