Žalmy 63:8

Étudier

     

8 Nebo jsi mi býval ku pomoci, protož v stínu křídel tvých prozpěvovati budu.