Žalmy 1:5

Étudier

       

5 A protož neostojí bezbožní na soudu, ani hříšníci v shromáždění spravedlivých.