Jób 40:21

Étudier

     

21 Zdali dáš kroužek na chřípě jeho, aneb hákem probodneš čelist jeho?