Psalam 53

Étudier

  

1 Zborovođi. Prema napjevu "Bolest". Poučna pjesma. Davidova.

2 Bezumnik reče u srcu: "Nema Boga!" Pokvareni rade gadosti; nitko da čini dobro.

3 Bog s nebesa gleda na sinove ljudske da vidi ima li tko razuman Boga da traži.

4 No svi skrenuše zajedno, svi se pokvariše: nitko da čini dobro - nikoga nema.

5 Neće li se urazumiti svi što čine bezakonje, koji proždiru narod moj kao da jedu kruh? Boga oni ne zazivlju:

6 od straha će drhtat' gdje straha i nema jer Bog će rasuti kosti onih koji tebe opsjedaju, bit će posramljeni jer će ih Bog odbaciti.

7 O, neka dođe sa Siona spas Izraelu! Kad Bog promijeni udes naroda svoga, klicat će Jakov, radovat' se Izrael.

Scroll to see more.