John 11

Étude de la signification intérieure

Coptic: Sahidic NT

← John 10   John 12 →

1 ⲚⲈⲨⲚ ⲞⲨⲀ ⲆⲈ ϢⲰⲚⲈ ϪⲈ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲂⲎⲐⲀⲚⲒⲀ ⲠϮⲘⲈ ⲘⲘⲀⲢⲒⲀ ⲚⲘ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲦⲈⲤⲤⲰⲚⲈ.

2 ⲦⲀⲒ ⲆⲈ ⲦⲈ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲈⲚⲦⲀⲤⲦⲈϨⲤ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲤⲞϬⲚ ⲀⲨⲰ ⲀⲤϤⲈⲦ ⲚⲈϤⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲤϤⲰ ⲦⲀⲒ ⲈⲚⲈⲢⲈ ⲠⲈⲤⲤⲞⲚ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ϢⲰⲚⲈ.

3 ⲀⲨϪⲞⲞⲨ ϬⲈ ϢⲀⲢⲞϤ ⲚϬⲒ ⲚⲈϤⲤⲰⲚⲈ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ϤϢⲰⲚⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲔⲘⲈ ⲘⲘⲞϤ.

4 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲤⲰⲦⲘ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ. ϪⲈ ⲠⲈⲒϢⲰⲚⲈ ⲚⲚⲈϤϢⲞⲞⲠ ⲀⲚ ⲈⲠⲘⲞⲨ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ϪⲒⲈⲞⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ.

5 ⲚⲈⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲘⲈ ⲘⲘⲀⲢⲐⲀ ⲚⲘ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲈⲤⲤⲰⲚⲈ ⲚⲘ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ.

6 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲤⲰⲦⲘ ϬⲈ ϪⲈ ϤϢⲰⲚⲈ. ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤϬⲰ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲤⲚⲀⲨ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲚⲈϤⲚϨⲎⲦϤ.

7 ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ϪⲈ ⲘⲀⲢⲞⲚ ⲞⲚ ⲈϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ.

8 ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ϪⲈ ϨⲢⲀⲂⲂⲈⲒ. ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲚⲈⲢⲈ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ϨⲒ ⲰⲚⲈ ⲈⲢⲞⲔ ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ⲔⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈⲘⲀⲨ.

9 ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ. ϪⲈ ⲘⲎ ⲘⲚ ⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲚⲞⲨⲚⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ. ⲈⲢϢⲀ ⲞⲨⲀ ⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲈϤϪⲒϪⲢⲞⲠ ϪⲈ ϤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲞⲨⲞⲒⲚ ⲘⲠⲈⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ.

10 ⲈⲢϢⲀ ⲞⲨⲀ ⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲚ ⲦⲈⲨϢⲎ. ϢⲀϤϪⲒ ϪⲢⲞⲠ ϪⲈ ⲘⲠⲞⲨⲞⲒⲚ ϢⲞⲞⲠ ⲀⲚ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ.

11 ⲚⲀⲒ ⲀϤϪⲞⲞⲨ ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲠⲈⲚϢⲂⲎⲢ ⲀϤⲚⲔⲞⲦⲔ. ⲀⲖⲖⲀ ϮⲚⲀⲂⲰⲔ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲈⲒⲈⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ.

12 ⲠⲈϪⲀⲨ ϬⲈ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈϢϪⲈ ⲚⲦⲀϤⲚⲔⲞⲦⲔ. ϤⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚ.

13 ⲚⲦⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ϪⲞⲞⲤ ⲠⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈϤⲘⲞⲨ. ⲚⲎ ⲆⲈ ⲀⲨⲘⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲈϤϪⲈ ⲠⲈⲚⲔⲞⲦⲔ ⲘⲠⲰⲂϢ.

14 ⲦⲞⲦⲈ ϬⲈ ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲞⲞⲤ ⲚⲀⲨ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀ. ϪⲈ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲀϤⲘⲞⲨ

15 ⲀⲨⲰ ϮⲢⲀϢⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲚⲈⲒⲘⲘⲀⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲀⲢⲞⲚ ϢⲀⲢⲞϤ.

16 ⲠⲈϪⲈ ⲐⲰⲘⲀⲤ ⲠⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲆⲒⲆⲨⲘⲞⲤ ⲚⲚⲈϤϢⲂⲢ ⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ϪⲈ ⲘⲀⲢⲞⲚ ϨⲰⲰⲚ ϪⲈ ⲈⲚⲈⲘⲞⲨ ⲚⲘⲘⲀϤ

17 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲈⲒ ϬⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤϨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲠⲈϤϤⲦⲞⲞⲨ ⲠⲈ ⲈϤϨⲘ ⲠⲦⲀⲪⲞⲤ.

18 ⲂⲎⲐⲀⲚⲒⲀ ⲆⲈ ⲚⲈⲤϨⲎⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲚⲀⲘⲚⲦⲎ ⲚⲤⲦⲀⲆⲒⲞⲚ.

19 ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚⲈ ⲀⲨⲈⲒ ⲠⲈ ϢⲀ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲚⲘ ⲘⲀⲢⲒⲀ ϪⲈ ⲈⲨⲈⲤⲖⲤⲰⲖⲞⲨ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲨⲤⲞⲚ.

20 ⲘⲀⲢⲐⲀ ϬⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈⲤⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲎⲨ. ⲀⲤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲎⲦϤ. ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲆⲈ ⲚⲈⲤϨⲘⲞⲞⲤ ⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲎⲈⲒ.

21 ⲠⲈϪⲈ ⲘⲀⲢⲐⲀ ϬⲈ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲚⲈⲔⲘⲠⲈⲒⲘⲀ ⲚⲈⲢⲈ ⲠⲀⲤⲞⲚ ⲚⲀⲘⲞⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ.

22 ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲞⲚ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲔⲚⲀⲀⲒⲦⲒ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀⲦⲀⲀⲨ ⲚⲀⲔ.

23 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲤ. ϪⲈ ⲠⲞⲨⲤⲞⲚ ⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚϤ.

24 ⲠⲈϪⲈ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ϤⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚ ϨⲚ ⲦⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ϨⲘ ⲠϨⲀⲈ ⲚϨⲞⲞⲨ.

25 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲦⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲰⲚϨ ⲠⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲈⲒ ⲔⲀⲚ ⲈϤϢⲀⲚⲘⲞⲨ ϤⲚⲀⲰⲚϨ.

26 ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲞⲚϨ ⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲈⲒ. ⲚϤⲚⲀⲘⲞⲨ ⲀⲚ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. ⲦⲈⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲠⲀⲒ.

27 ⲠⲈϪⲀⲤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲤⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲀⲚⲞⲔ ϮⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲦⲚⲎⲨ ⲈⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ.

28 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈⲤϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲀⲤⲂⲰⲔ ⲀⲤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲈⲤⲤⲰⲚⲈ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲤ ⲚϪⲒⲞⲨⲈ ϪⲈ ⲀⲠⲤⲀϨ ⲈⲒ ⲀⲨⲰ ϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞ.

29 ⲚⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈⲤⲤⲰⲦⲘ. ⲀⲤⲦⲰⲞⲨⲚⲤ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ ⲀⲤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϢⲀⲢⲞϤ.

30 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲈ ⲘⲠⲀⲦϤⲈⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠϮⲘⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲒ ⲚⲈϤϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲚⲦⲀ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲦⲰⲘⲚⲦ ⲈⲢⲞϤ ⲚϨⲎⲦϤ.

31 ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϬⲈ ⲈⲦϨⲘ ⲠⲎⲒ ⲚⲘⲘⲀⲤ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲤⲞⲖⲤⲖ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲘⲀⲢⲒⲀ ϪⲈ ⲀⲤⲦⲰⲞⲨⲚⲤ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ ⲀⲤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ. ⲀⲨⲞⲨⲀϨⲞⲨ ⲚⲤⲰⲤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲤⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲠⲦⲀⲪⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲤⲈⲢⲒⲘⲈ ⲘⲘⲀⲨ.

32 ⲘⲀⲢⲒⲀ ϬⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈⲤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲠⲘⲀ ⲈⲚⲈⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲀⲤⲚⲞϪⲤ ϨⲀ ⲚⲈϤⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲚⲈⲔⲘⲠⲈⲈⲒⲘⲀ. ⲚⲈⲢⲈ ⲠⲀⲤⲞⲚ ⲚⲀⲘⲞⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ.

33 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϬⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲤ ⲈⲤⲢⲒⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲨⲈⲒ ⲚⲘⲘⲀⲤ ⲈⲨⲢⲒⲘⲈ. ⲀϤϢⲦⲞⲢⲦⲢ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲐⲈ ⲚⲚⲈⲦⲞⲞⲦ

34 ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲔⲀⲀϤ ⲦⲰⲚ. ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲘⲞⲨ ⲚⲄⲚⲀⲨ.

35 ⲀϤⲢⲒⲘⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.

36 ⲚⲈⲨϪⲰ ϬⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚϬⲒ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ϪⲈ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲐⲈ ⲈⲦϤⲘⲈ ⲘⲘⲞϤ.

37 ϨⲞⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲠⲈϪⲀⲨ. ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲚⲂⲂⲀⲖ ⲘⲠⲂⲖⲖⲈ ⲈⲒⲈ ⲚⲈⲘⲘⲚ ϬⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲚ ⲠⲈ ⲈⲦⲘⲦⲢⲈ ⲠⲀⲒ ⲘⲞⲨ.

38 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϬⲈ ⲞⲚ ⲈϤⲞⲞⲦ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲠⲦⲀⲪⲞⲤ. ⲚⲈ ⲞⲨⲤⲠⲎⲖⲀⲒⲞⲚ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲰⲚⲈ ϨⲒ ⲢⲰϤ.

39 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ϤⲒ ⲠⲰⲚⲈ ⲘⲘⲀⲨ. ⲠⲈϪⲈ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲚⲀϤ ⲦⲤⲰⲚⲈ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀϤⲘⲞⲨ. ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲎⲆⲎ ⲀϤⲢⲤⲦⲞⲒ ⲠⲈϤϤⲦⲞⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ.

40 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲤ. ϪⲈ ⲘⲠⲒϪⲞⲞⲤ ⲚⲈ ϪⲈ ⲈⲢϢⲀⲚⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲦⲈⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

41 ⲀⲨϤⲒ ⲠⲰⲚⲈ ϬⲈ ⲘⲘⲀⲨ. ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲀϤϤⲒ ⲚⲈϤⲂⲀⲖ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲠⲈ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲰⲦ ϮϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲞⲞⲦⲔ ϪⲈ ⲀⲔⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞⲈⲒ.

42 ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲚⲈⲒⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲔⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞⲈⲒ ⲚⲞⲨⲞⲒϢ ⲚⲒⲘ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲀⲒϪⲞⲞⲤ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲈⲦⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲚⲦⲀⲔⲦⲚⲚⲞⲞⲨⲦ.

43 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲀϤⲀϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲘⲎ ϪⲈ ⲖⲀⲌⲀⲢⲈ ⲀⲘⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ.

44 ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲘⲞⲨ ⲈϤⲘⲎⲢ ⲚⲚⲈϤⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ⲘⲚ ⲚⲈϤϬⲒϪ ϨⲚ ϨⲈⲚⲔⲈⲢⲈⲀ ⲀⲨⲰ ⲈⲢⲈ ⲠⲈϤϨⲞ ⲘⲎⲢ ϨⲚ ⲞⲨⲤⲞⲨⲆⲀⲢⲒⲞⲚ. ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲂⲞⲖϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲔⲀⲀϤ ⲚϤⲂⲰⲔ.

45 ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲨⲈⲒ ϢⲀ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲚⲦⲀϤⲀⲀϤ. ⲀⲨⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ.

46 ϨⲞⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲀⲨⲂⲰⲔ ϢⲀ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲀⲨⲦⲀⲘⲞⲞⲨ ⲈⲚⲈⲚⲦⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲀⲨ.

47 ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ϬⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲀⲨⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲘⲠⲤⲨⲚϨⲈⲆⲢⲒⲞⲚ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀⲨ. ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲚⲚⲀⲀⲀϤ ϪⲈ ⲠⲈⲒⲢⲰⲘⲈ ⲢϨⲀϨ ⲘⲘⲀⲒⲚ.

48 ⲈⲚϢⲀⲚⲔⲀⲀϤ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ. ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲈⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲚⲈϨⲢⲰⲘⲀⲒⲞⲤ ⲚⲤⲈϤⲒ ⲚⲦⲞⲞⲦⲚ ⲘⲠⲈⲚⲘⲀ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ.

49 ⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ϪⲈ ⲔⲀⲒⲪⲀⲤ ⲈⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲘⲠⲈ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲚⲖⲀⲀⲨ.

50 ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲖⲞⲄⲒⲌⲈ ⲀⲚ ϪⲈ ⲤⲢⲚⲞϤⲢⲈ ⲚⲀⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲘⲞⲨ ϨⲀ ⲠⲖⲀⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲘ ⲠϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ.

51 ⲚⲦⲀϤϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ⲀⲚ ϨⲀⲢⲞϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲀⲀϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲘⲠⲈ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀϤⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲚⲈⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲘⲞⲨ ϨⲀ ⲠϨⲈⲐⲚⲞⲤ

52 ⲀⲨⲰ ϨⲀ ⲠϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲀⲚ ⲘⲘⲀⲦⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲞⲚ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦϪⲞⲞⲢⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϤⲈⲤⲞⲞⲨϨⲞⲨ ⲈⲨⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ.

53 ϪⲒⲚ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ϬⲈ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨϪⲒϢⲞϪⲚⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲘⲞⲨⲞⲨⲦ ⲘⲘⲞϤ.

54 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲈϤⲘⲞⲞϢⲈ ϬⲈ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀ ϨⲚ ⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲈⲦⲈⲬⲰⲢⲀ ⲈⲦϨⲎⲚ ⲈⲦⲈⲢⲎⲘⲞⲤ ⲈⲨⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲪⲢⲀⲒⲘ ⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲚ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ.

55 ⲚⲈϤϨⲎⲚ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲠⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲠⲀⲤⲬⲀ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲬⲰⲢⲀ ϨⲀ ⲐⲎ ⲘⲠⲠⲀⲤⲬⲀ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲦⲂⲂⲞⲞⲨ.

56 ⲚⲈⲨϢⲒⲚⲈ ϬⲈ ⲠⲈ ⲚⲤⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ ⲈⲨⲀϨⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲈⲢⲠⲈ. ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲤⲚⲆⲞ ϬⲒ ⲚⲎⲦⲚ. ϪⲈ ⲚϤⲚⲎⲨ ⲀⲚ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠϢⲀ.

57 ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲆⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲚⲈⲀⲨϮ ⲚⲞⲨⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲠⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢϢⲀ ⲞⲨⲀ ⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲈϤⲦⲰⲚ. ⲈϤⲈⲦⲀⲘⲞⲞⲨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈϬⲞⲠϤ.

← John 10   John 12 →
   Étude de la signification intérieure
From Swedenborg's Works

Explication (s) ou les références des œuvres de Swedenborg:

Arcana Coelestia 1999, 2343, 2353, 2397, 2628, 2658, 2708, ...

Apocalypse Revealed 49, 58, 60, 502, 520, 553, 743, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 44

Divine Love and Wisdom 4

Divine Providence 159

The Lord 19, 20, 32

Sacred Scripture 40

Heaven and Hell 5

True Christian Religion 107, 215, 337, 342, 358, 461, 483, ...

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 282


References from Swedenborg's unpublished works:

Apocalypse Explained 77, 82, 84, 137, 186, 194, 349, ...

Canons of the New Church 43

Spiritual Experiences 1291

Marriage 107

Autre commentaire

  Histoires:Hop to Similar Bible Verses

2 Samuel 13:23, 20:22

1 Kings 17:17

1 Chronicles 7:22

2 Chronicles 30:17

Job 2:11

Isaiah 53:8

Daniel 12:13

Resources for parents and teachers

The items listed here are provided courtesy of our friends at the General Church of the New Jerusalem. You can search/browse their whole library by following this link.


 Death and Resurrection
There is an old saying that no one can get out of this world alive! We must all die, and, sad as that eventuality may seem at the time, the only way we can make sense of it is by believing the Lord's words: those who believe in Him can never die. 
Worship Talk | Ages over 18

 Lazarus Raised
Lazarus means "God is my help." He pictures a hope that trusts in and waits patiently for God but sometimes seems to sicken and die. In bringing Lazarus back to life Jesus showed His power over death itself.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Memory Verse: Children in Heaven
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: Life Is Eternal
Activity | Ages 4 - 14

 Quotes: Life Is Eternal
Teaching Support | Ages over 15

 Raising Lazarus
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Raising Lazarus
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Raising of Lazarus
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Raising of Lazarus
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Raising of Lazarus
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Raising of Lazarus
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Raising of Lazarus
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Raising of Lazarus (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Raising of Lazarus (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Raising of Lazarus (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14


Traduire: