John 11

Étude de la signification intérieure

← John 10 John 12 →

Coptic: Sahidic NT     

11

1 ⲚⲈⲨⲚ ⲞⲨⲀ ⲆⲈ ϢⲰⲚⲈ ϪⲈ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲂⲎⲐⲀⲚⲒⲀ ⲠϮⲘⲈ ⲘⲘⲀⲢⲒⲀ ⲚⲘ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲦⲈⲤⲤⲰⲚⲈ.

2 ⲦⲀⲒ ⲆⲈ ⲦⲈ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲈⲚⲦⲀⲤⲦⲈϨⲤ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲤⲞϬⲚ ⲀⲨⲰ ⲀⲤϤⲈⲦ ⲚⲈϤⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲤϤⲰ ⲦⲀⲒ ⲈⲚⲈⲢⲈ ⲠⲈⲤⲤⲞⲚ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ϢⲰⲚⲈ.

3 ⲀⲨϪⲞⲞⲨ ϬⲈ ϢⲀⲢⲞϤ ⲚϬⲒ ⲚⲈϤⲤⲰⲚⲈ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ϤϢⲰⲚⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲔⲘⲈ ⲘⲘⲞϤ.

4 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲤⲰⲦⲘ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ. ϪⲈ ⲠⲈⲒϢⲰⲚⲈ ⲚⲚⲈϤϢⲞⲞⲠ ⲀⲚ ⲈⲠⲘⲞⲨ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ϪⲒⲈⲞⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ.

5 ⲚⲈⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲘⲈ ⲘⲘⲀⲢⲐⲀ ⲚⲘ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲈⲤⲤⲰⲚⲈ ⲚⲘ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ.

6 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲤⲰⲦⲘ ϬⲈ ϪⲈ ϤϢⲰⲚⲈ. ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤϬⲰ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲤⲚⲀⲨ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲚⲈϤⲚϨⲎⲦϤ.

7 ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ϪⲈ ⲘⲀⲢⲞⲚ ⲞⲚ ⲈϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ.

8 ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ϪⲈ ϨⲢⲀⲂⲂⲈⲒ. ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲚⲈⲢⲈ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ϨⲒ ⲰⲚⲈ ⲈⲢⲞⲔ ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ⲔⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈⲘⲀⲨ.

9 ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ. ϪⲈ ⲘⲎ ⲘⲚ ⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲚⲞⲨⲚⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ. ⲈⲢϢⲀ ⲞⲨⲀ ⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲈϤϪⲒϪⲢⲞⲠ ϪⲈ ϤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲞⲨⲞⲒⲚ ⲘⲠⲈⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ.

10 ⲈⲢϢⲀ ⲞⲨⲀ ⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲚ ⲦⲈⲨϢⲎ. ϢⲀϤϪⲒ ϪⲢⲞⲠ ϪⲈ ⲘⲠⲞⲨⲞⲒⲚ ϢⲞⲞⲠ ⲀⲚ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ.

11 ⲚⲀⲒ ⲀϤϪⲞⲞⲨ ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲠⲈⲚϢⲂⲎⲢ ⲀϤⲚⲔⲞⲦⲔ. ⲀⲖⲖⲀ ϮⲚⲀⲂⲰⲔ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲈⲒⲈⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ.

12 ⲠⲈϪⲀⲨ ϬⲈ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈϢϪⲈ ⲚⲦⲀϤⲚⲔⲞⲦⲔ. ϤⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚ.

13 ⲚⲦⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ϪⲞⲞⲤ ⲠⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈϤⲘⲞⲨ. ⲚⲎ ⲆⲈ ⲀⲨⲘⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲈϤϪⲈ ⲠⲈⲚⲔⲞⲦⲔ ⲘⲠⲰⲂϢ.

14 ⲦⲞⲦⲈ ϬⲈ ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲞⲞⲤ ⲚⲀⲨ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀ. ϪⲈ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲀϤⲘⲞⲨ

15 ⲀⲨⲰ ϮⲢⲀϢⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲚⲈⲒⲘⲘⲀⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲀⲢⲞⲚ ϢⲀⲢⲞϤ.

16 ⲠⲈϪⲈ ⲐⲰⲘⲀⲤ ⲠⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲆⲒⲆⲨⲘⲞⲤ ⲚⲚⲈϤϢⲂⲢ ⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ϪⲈ ⲘⲀⲢⲞⲚ ϨⲰⲰⲚ ϪⲈ ⲈⲚⲈⲘⲞⲨ ⲚⲘⲘⲀϤ

17 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲈⲒ ϬⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤϨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲠⲈϤϤⲦⲞⲞⲨ ⲠⲈ ⲈϤϨⲘ ⲠⲦⲀⲪⲞⲤ.

18 ⲂⲎⲐⲀⲚⲒⲀ ⲆⲈ ⲚⲈⲤϨⲎⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲚⲀⲘⲚⲦⲎ ⲚⲤⲦⲀⲆⲒⲞⲚ.

19 ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚⲈ ⲀⲨⲈⲒ ⲠⲈ ϢⲀ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲚⲘ ⲘⲀⲢⲒⲀ ϪⲈ ⲈⲨⲈⲤⲖⲤⲰⲖⲞⲨ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲨⲤⲞⲚ.

20 ⲘⲀⲢⲐⲀ ϬⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈⲤⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲎⲨ. ⲀⲤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲎⲦϤ. ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲆⲈ ⲚⲈⲤϨⲘⲞⲞⲤ ⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲎⲈⲒ.

21 ⲠⲈϪⲈ ⲘⲀⲢⲐⲀ ϬⲈ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲚⲈⲔⲘⲠⲈⲒⲘⲀ ⲚⲈⲢⲈ ⲠⲀⲤⲞⲚ ⲚⲀⲘⲞⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ.

22 ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲞⲚ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲔⲚⲀⲀⲒⲦⲒ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀⲦⲀⲀⲨ ⲚⲀⲔ.

23 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲤ. ϪⲈ ⲠⲞⲨⲤⲞⲚ ⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚϤ.

24 ⲠⲈϪⲈ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ϤⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚ ϨⲚ ⲦⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ϨⲘ ⲠϨⲀⲈ ⲚϨⲞⲞⲨ.

25 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲦⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲰⲚϨ ⲠⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲈⲒ ⲔⲀⲚ ⲈϤϢⲀⲚⲘⲞⲨ ϤⲚⲀⲰⲚϨ.

26 ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲞⲚϨ ⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲈⲒ. ⲚϤⲚⲀⲘⲞⲨ ⲀⲚ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. ⲦⲈⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲠⲀⲒ.

27 ⲠⲈϪⲀⲤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲤⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲀⲚⲞⲔ ϮⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲦⲚⲎⲨ ⲈⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ.

28 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈⲤϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲀⲤⲂⲰⲔ ⲀⲤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲈⲤⲤⲰⲚⲈ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲤ ⲚϪⲒⲞⲨⲈ ϪⲈ ⲀⲠⲤⲀϨ ⲈⲒ ⲀⲨⲰ ϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞ.

29 ⲚⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈⲤⲤⲰⲦⲘ. ⲀⲤⲦⲰⲞⲨⲚⲤ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ ⲀⲤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϢⲀⲢⲞϤ.

30 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲈ ⲘⲠⲀⲦϤⲈⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠϮⲘⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲒ ⲚⲈϤϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲚⲦⲀ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲦⲰⲘⲚⲦ ⲈⲢⲞϤ ⲚϨⲎⲦϤ.

31 ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϬⲈ ⲈⲦϨⲘ ⲠⲎⲒ ⲚⲘⲘⲀⲤ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲤⲞⲖⲤⲖ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲘⲀⲢⲒⲀ ϪⲈ ⲀⲤⲦⲰⲞⲨⲚⲤ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ ⲀⲤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ. ⲀⲨⲞⲨⲀϨⲞⲨ ⲚⲤⲰⲤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲤⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲠⲦⲀⲪⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲤⲈⲢⲒⲘⲈ ⲘⲘⲀⲨ.

32 ⲘⲀⲢⲒⲀ ϬⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈⲤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲠⲘⲀ ⲈⲚⲈⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲀⲤⲚⲞϪⲤ ϨⲀ ⲚⲈϤⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲚⲈⲔⲘⲠⲈⲈⲒⲘⲀ. ⲚⲈⲢⲈ ⲠⲀⲤⲞⲚ ⲚⲀⲘⲞⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ.

33 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϬⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲤ ⲈⲤⲢⲒⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲨⲈⲒ ⲚⲘⲘⲀⲤ ⲈⲨⲢⲒⲘⲈ. ⲀϤϢⲦⲞⲢⲦⲢ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲐⲈ ⲚⲚⲈⲦⲞⲞⲦ

34 ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲔⲀⲀϤ ⲦⲰⲚ. ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲘⲞⲨ ⲚⲄⲚⲀⲨ.

35 ⲀϤⲢⲒⲘⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.

36 ⲚⲈⲨϪⲰ ϬⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚϬⲒ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ϪⲈ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲐⲈ ⲈⲦϤⲘⲈ ⲘⲘⲞϤ.

37 ϨⲞⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲠⲈϪⲀⲨ. ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲚⲂⲂⲀⲖ ⲘⲠⲂⲖⲖⲈ ⲈⲒⲈ ⲚⲈⲘⲘⲚ ϬⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲚ ⲠⲈ ⲈⲦⲘⲦⲢⲈ ⲠⲀⲒ ⲘⲞⲨ.

38 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϬⲈ ⲞⲚ ⲈϤⲞⲞⲦ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲠⲦⲀⲪⲞⲤ. ⲚⲈ ⲞⲨⲤⲠⲎⲖⲀⲒⲞⲚ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲰⲚⲈ ϨⲒ ⲢⲰϤ.

39 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ϤⲒ ⲠⲰⲚⲈ ⲘⲘⲀⲨ. ⲠⲈϪⲈ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲚⲀϤ ⲦⲤⲰⲚⲈ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀϤⲘⲞⲨ. ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲎⲆⲎ ⲀϤⲢⲤⲦⲞⲒ ⲠⲈϤϤⲦⲞⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ.

40 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲤ. ϪⲈ ⲘⲠⲒϪⲞⲞⲤ ⲚⲈ ϪⲈ ⲈⲢϢⲀⲚⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲦⲈⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

41 ⲀⲨϤⲒ ⲠⲰⲚⲈ ϬⲈ ⲘⲘⲀⲨ. ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲀϤϤⲒ ⲚⲈϤⲂⲀⲖ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲠⲈ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲰⲦ ϮϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲞⲞⲦⲔ ϪⲈ ⲀⲔⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞⲈⲒ.

42 ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲚⲈⲒⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲔⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞⲈⲒ ⲚⲞⲨⲞⲒϢ ⲚⲒⲘ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲀⲒϪⲞⲞⲤ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲈⲦⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲚⲦⲀⲔⲦⲚⲚⲞⲞⲨⲦ.

43 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲀϤⲀϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲘⲎ ϪⲈ ⲖⲀⲌⲀⲢⲈ ⲀⲘⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ.

44 ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲘⲞⲨ ⲈϤⲘⲎⲢ ⲚⲚⲈϤⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ⲘⲚ ⲚⲈϤϬⲒϪ ϨⲚ ϨⲈⲚⲔⲈⲢⲈⲀ ⲀⲨⲰ ⲈⲢⲈ ⲠⲈϤϨⲞ ⲘⲎⲢ ϨⲚ ⲞⲨⲤⲞⲨⲆⲀⲢⲒⲞⲚ. ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲂⲞⲖϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲔⲀⲀϤ ⲚϤⲂⲰⲔ.

45 ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲨⲈⲒ ϢⲀ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲚⲦⲀϤⲀⲀϤ. ⲀⲨⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ.

46 ϨⲞⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲀⲨⲂⲰⲔ ϢⲀ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲀⲨⲦⲀⲘⲞⲞⲨ ⲈⲚⲈⲚⲦⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲀⲨ.

47 ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ϬⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲀⲨⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲘⲠⲤⲨⲚϨⲈⲆⲢⲒⲞⲚ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀⲨ. ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲚⲚⲀⲀⲀϤ ϪⲈ ⲠⲈⲒⲢⲰⲘⲈ ⲢϨⲀϨ ⲘⲘⲀⲒⲚ.

48 ⲈⲚϢⲀⲚⲔⲀⲀϤ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ. ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲈⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲚⲈϨⲢⲰⲘⲀⲒⲞⲤ ⲚⲤⲈϤⲒ ⲚⲦⲞⲞⲦⲚ ⲘⲠⲈⲚⲘⲀ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ.

49 ⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ϪⲈ ⲔⲀⲒⲪⲀⲤ ⲈⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲘⲠⲈ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲚⲖⲀⲀⲨ.

50 ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲖⲞⲄⲒⲌⲈ ⲀⲚ ϪⲈ ⲤⲢⲚⲞϤⲢⲈ ⲚⲀⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲘⲞⲨ ϨⲀ ⲠⲖⲀⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲘ ⲠϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ.

51 ⲚⲦⲀϤϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ⲀⲚ ϨⲀⲢⲞϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲀⲀϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲘⲠⲈ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀϤⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲚⲈⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲘⲞⲨ ϨⲀ ⲠϨⲈⲐⲚⲞⲤ

52 ⲀⲨⲰ ϨⲀ ⲠϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲀⲚ ⲘⲘⲀⲦⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲞⲚ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦϪⲞⲞⲢⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϤⲈⲤⲞⲞⲨϨⲞⲨ ⲈⲨⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ.

53 ϪⲒⲚ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ϬⲈ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨϪⲒϢⲞϪⲚⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲘⲞⲨⲞⲨⲦ ⲘⲘⲞϤ.

54 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲈϤⲘⲞⲞϢⲈ ϬⲈ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀ ϨⲚ ⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲈⲦⲈⲬⲰⲢⲀ ⲈⲦϨⲎⲚ ⲈⲦⲈⲢⲎⲘⲞⲤ ⲈⲨⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲪⲢⲀⲒⲘ ⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲚ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ.

55 ⲚⲈϤϨⲎⲚ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲠⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲠⲀⲤⲬⲀ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲬⲰⲢⲀ ϨⲀ ⲐⲎ ⲘⲠⲠⲀⲤⲬⲀ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲦⲂⲂⲞⲞⲨ.

56 ⲚⲈⲨϢⲒⲚⲈ ϬⲈ ⲠⲈ ⲚⲤⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ ⲈⲨⲀϨⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲈⲢⲠⲈ. ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲤⲚⲆⲞ ϬⲒ ⲚⲎⲦⲚ. ϪⲈ ⲚϤⲚⲎⲨ ⲀⲚ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠϢⲀ.

57 ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲆⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲚⲈⲀⲨϮ ⲚⲞⲨⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲠⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢϢⲀ ⲞⲨⲀ ⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲈϤⲦⲰⲚ. ⲈϤⲈⲦⲀⲘⲞⲞⲨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈϬⲞⲠϤ.


Bible Louis Segond (1910)         

11

1 Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa soeur.

2 C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade.

3 Les soeurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade.

4 Après avoir entendu cela, Jésus dit: Cette maladie n'est point à la mort; mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle.

5 Or, Jésus aimait Marthe, et sa soeur, et Lazare.

6 Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était,

7 et il dit ensuite aux disciples: Retournons en Judée.

8 Les disciples lui dirent: Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée!

9 Jésus répondit: N'y a-t-il pas douze heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde;

10 mais, si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui.

11 Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort; mais je vais le réveiller.

12 Les disciples lui dirent: Seigneur, s'il dort, il sera guéri.

13 Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil.

14 Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort.

15 Et, à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui.

16 Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples: Allons aussi, afin de mourir avec lui.

17 Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre.

18 Et, comme Béthanie était près de Jérusalem, à quinze stades environ,

19 beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie, pour les consoler de la mort de leur frère.

20 Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison.

21 Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort.

22 Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera.

23 Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera.

24 Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour.

25 Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort;

26 et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela?

27 Elle lui dit: Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde.

28 Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa soeur, et lui dit: Le maître est ici, et il te demande.

29 Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement, et alla vers lui.

30 Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré.

31 Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant: Elle va au sépulcre, pour y pleurer.

32 Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds, et lui dit: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort.

33 Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, et fut tout ému.

34 Et il dit: Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois.

35 Jésus pleura.

36 Sur quoi les Juifs dirent: Voyez comme il l'aimait.

37 Et quelques-uns d'entre eux dirent: Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point?

38 Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant.

39 Jésus dit: Otez la pierre. Marthe, la soeur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là.

40 Jésus lui dit: Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?

41 Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit: Père, je te rends grâces de ce que tu m'as exaucé.

42 Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours; mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé.

43 Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors!

44 Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: Déliez-le, et laissez-le aller.

45 Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui.

46 Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens, et leur dirent ce que Jésus avait fait.

47 Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le sanhédrin, et dirent: Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles.

48 Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation.

49 L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: Vous n'y entendez rien;

50 vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas.

51 Or, il ne dit pas cela de lui-même; mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation.

52 Et ce n'était pas pour la nation seulement; c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés.

53 Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir.

54 C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs; mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Ephraïm; et là il demeurait avec ses disciples.

55 La Pâque des Juifs était proche. Et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque, pour se purifier.

56 Ils cherchaient Jésus, et ils se disaient les uns aux autres dans le temple: Que vous en semble? Ne viendra-t-il pas à la fête?

57 Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que, si quelqu'un savait où il était, il le déclarât, afin qu'on se saisît de lui.   Étude de la signification intérieure

Explanation of John 11      

Par Rev. John Clowes M.A.

Explaining the Inner Meaning of John 11

Verse 11:1. That the good of life in the church amongst the Gentiles was infested with evils and falsities, being in external truth, derived from the affections of good and truth.

Verse 11:2. And that from the affection of good they acknowledged the Lord with love, and from truth grounded in that love had faith in his Divine Humanity.

Verses 11:3, 4, 5. Therefore they confess to the Lord the infestation under which they labour, and are consoled with the assurance that it would not terminate in their eternal destruction, but would tend only to make more manifest the divine truth of the Lord's Divine Humanity, to which the affections of good and truth, and also the good of life thence derived, are conjoined by love.

Verses 11:6, 7, 8. Nevertheless it is necessary that the infestation should continue for a longer period, both as to good and as to truth, before it is removed, after which period preparation is made by the divine good and truth for its removal, notwithstanding the opposition of false persuasions.

Verses 11:9, 10. On which occasion the church is admonished concerning all the several states of truth, and concerning the necessity of living according to them, since by so doing man escapes all false persuasions, whereas by neglecting to do so, he is ensnared in them.

Verse 11:11. In which latter case the good of the church is immersed in mere natural ideas, whilst it is the divine intention to communicate spiritual ideas.

Verses 11:12, 13, 14. And such natural ideas are supposed to be conducive to spiritual good, whereas the divine truth teaches that, when separated from spiritual ideas, they destroy that good.

Verse 11:15. Nevertheless, out of this destruction the Lord in his Divine Humanity provides blessing for the church, by confirming the principle of a divine faith, when by divine presence and operation the good is revived.

Verse 11:16. Inspiring thus a desire in those, who are principled in the truths of the church, to experience the same revival.

Verse 11:17. That at the Lord's coming to establish the church, it is discovered that all the good of life is perished, even to the conjunction of the principle of evil and of what is false.

Verses 11:18, 19. And that even in the vastated church are some, who are made sensible of this mischief, and who attach themselves to the affections of truth and good in order to remedy it.

Verse 11:20. On which occasion they first apply themselves to the Lord's Divine Humanity under the impulse of the affection of truth, whilst the affection of good is apparently quiescent.

Verses 11:21, 22. Confessing from the former affection, that the destruction of the good of life in the church is a consequence of not cherishing the influence of divine good, and yet convinced that if the divine good be implored through the Divine Humanity, in which it dwells, the good of life may still be restored.

Verses 11:23, 24, 25, 26. Wherefore they are comforted with the persuasion, instilled by the Divine Humanity, that the good of life shall be restored, and this not at the end of the church, but at its commencement, since the Lord in his Divine Humanity is the all both of truth and of good in the church, and therefore by faith in him, even they, who were destitute of good, receive good, and if to their faith they join a good life, that good can never perish.

Verse 11:27. Hence the faith of the church in the Lord's Divine Humanity is confirmed, together with the devout acknowledgement that his coming into the world had been predicted.

Verses 11:28, 29. The affection of good also is excited, under a sense of the divine presence and tenderness, and is elevated to conjunction with the Lord's Divine Humanity.

Verses 11:30, 31. Nevertheless, conjunction was not yet worked with the exterior truths of the church, but only with the affection of truth, and with those who were in the affection of good, and obedient to that affection.

Verse 11:32. Which conjunction produces deep humiliation, together with the acknowledgement of the divinity of the Lord's humanity, and that the destruction of the good of life in the church is owing to a want of that acknowledgement.

Verses 11:33, 34, 35. Hence the divine compassion and tenderness is the more excited, together with inquisition into the state of the good of life in the church.

Verses 11:36, 37. Which is regarded by some as a proof of the divine love towards that good, whilst others are perplexed with the thought, that if that good had been an object of divine regard, it would then have been preserved from destruction.

Verses 11:38, and part of 39. Still the divine compassion applies itself to the state of that good, discovering it to be in an obscure state, in consequence of the prevalence of false persuasions, and therefore first requires that those false persuasions should be removed.

Verses latter part of 11:39, 40. Nevertheless they, who are in the affection of truth, think it impossible to restore the good of life, when it is so far destroyed as to be succeeded by the conjunction of what is evil and false; but they are reproved for their want of faith in the divine promise.

Verses 11:41, 42. Therefore they renounce all false persuasions, on which occasion they are instructed, that the Lord united his humanity to his divinity for the sake of mankind, that they might have access to him in his humanity thus glorified, or made divine.

Verses 11:43, 44. In which humanity he is ever operative by his divine truth, proceeding from his divine good, to vivify in his church the good of life, which being thus vivified, is at first destitute of freedom both internal and external, by reason of the false persuasions with which it was infested, but presently recovers that freedom through instruction in the Divine Word.

Verses 11:45, 46. Hence many in the perverted church, who were in the affection of good, and in illustration from the Lord, become accepting of faith in his Divine Humanity, whilst others neglect such faith, and excite persecution against it.

Verses 11:47, 48. On which occasion they, who are more principled in self-love and hypocritical worship, unite their endeavours to check the operation of the Lord in his Divine Humanity, under an alarm for their own authority.

Verses 11:49, 50, 51, 52. In which persecution they encourage themselves by the prediction, that it is of divine appointment, that the Lord in his Humanity should be made a sacrifice, not for the Jewish nation only, but for all the faithful throughout the earth, that they may become his church and people.

Verses 11:53, 54. Therefore they are intent on the destruction of that humanity, which on that account is hid from the perverted church, and made manifest to those of the new church, who are in the intelligence of truth, but obscurely.

Verses 11:55, 56, 57. Nevertheless, by representative worship, and the purification which it enjoined, many in the perverted church are inquisitive about the Lord's Humanity, whilst they, who are principled in self-love and hypocritical worship, still plot his destruction.

Extrait de Swedenborg's Works

Explication (s) ou les références des œuvres de Swedenborg:

Arcana Coelestia 1999, 2343, 2353, 2397, 2628, 2658, 2708, ...

Apocalypse Revealed 49, 58, 60, 502, 520, 553, 743, ...

A Brief Exposition of New Church Doctrine 44

Divine Love and Wisdom 4

Divine Providence 159

Doctrine of the Lord 19, 20, 32

The Doctrine of the New Jerusalem Regarding the Sacred Scripture 40

Heaven and Hell 5

True Christian Religion 107, 215, 337, 342, 358, 461, 483, ...

The New Jerusalem and its Heavenly Doctrine 282


Références des travaux inédits de Swedenborg :

Apocalypse Explained 77, 82, 84, 137, 186, 194, 349, ...

Canons of the New Church 43

Spiritual Experiences 1291

Marriage 107

Autre commentaire

  Histoires:


Hop aux versets bibliques similaires

2 Samuel 13:23, 20:22

1 Kings 17:17

1 Chronicles 7:22

2 Chronicles 30:17

Job 2:11

Isaiah 53:8

Daniel 12:13

Ressources pour les parents et les enseignants

Les articles énumérés ici sont fournis avec l'aimable autorisation de nos amis de l'Église générale de la Nouvelle Jérusalem. Vous pouvez effectuer une recherche dans toute leur bibliothèque en suivant ce lien.


 Death and Resurrection
There is an old saying that no one can get out of this world alive! We must all die, and, sad as that eventuality may seem at the time, the only way we can make sense of it is by believing the Lord's words: those who believe in Him can never die. 
Worship Talk | Ages over 18

 Lazarus Raised
Lazarus means "God is my help." He pictures a hope that trusts in and waits patiently for God but sometimes seems to sicken and die. In bringing Lazarus back to life Jesus showed His power over death itself.
Sunday School Lesson | Ages 11 - 17

 Memory Verse: Children in Heaven
Activity | Ages 4 - 14

 Memory Verse: Life Is Eternal
Activity | Ages 4 - 14

 Quotes: Life Is Eternal
Teaching Support | Ages over 15

 Raising Lazarus
Coloring Page | Ages 7 - 14

 Raising Lazarus
Family lessons provide a worship talk and a variety of activities for children and teens..
Religion Lesson | Ages 4 - 17

 The Raising of Lazarus
A New Church Bible story explanation for teaching Sunday school. Includes lesson materials for Primary (3-8 years), Junior (9-11 years), Intermediate (12-14 years), Senior (15-17 years) and Adults.
Teaching Support | Ages over 3

 The Raising of Lazarus
Worship Talk | Ages 7 - 14

 The Raising of Lazarus
Lesson outline provides teaching ideas with questions for discussion, projects, and activities.
Sunday School Lesson | Ages 7 - 10

 The Raising of Lazarus
This lesson discusses a story from the Word and suggests projects and activities for young children.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Raising of Lazarus
A lesson for younger children with discussion ideas and a project.
Sunday School Lesson | Ages 4 - 6

 The Raising of Lazarus (3-5 years)
Project | Ages 4 - 6

 The Raising of Lazarus (6-8 years)
Project | Ages 7 - 10

 The Raising of Lazarus (9-11 years)
Project | Ages 11 - 14


Traduire: