John 11

Study

  

Coptic: Sahidic NT     

1 ⲚⲈⲨⲚ ⲞⲨⲀ ⲆⲈ ϢⲰⲚⲈ ϪⲈ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲂⲎⲐⲀⲚⲒⲀ ⲠϮⲘⲈ ⲘⲘⲀⲢⲒⲀ ⲚⲘ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲦⲈⲤⲤⲰⲚⲈ.

2 ⲦⲀⲒ ⲆⲈ ⲦⲈ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲈⲚⲦⲀⲤⲦⲈϨⲤ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲚⲤⲞϬⲚ ⲀⲨⲰ ⲀⲤϤⲈⲦ ⲚⲈϤⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ϨⲘ ⲠⲈⲤϤⲰ ⲦⲀⲒ ⲈⲚⲈⲢⲈ ⲠⲈⲤⲤⲞⲚ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ϢⲰⲚⲈ.

3 ⲀⲨϪⲞⲞⲨ ϬⲈ ϢⲀⲢⲞϤ ⲚϬⲒ ⲚⲈϤⲤⲰⲚⲈ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲒⲤ ϨⲎⲎⲦⲈ ϤϢⲰⲚⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲦⲔⲘⲈ ⲘⲘⲞϤ.

4 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲤⲰⲦⲘ ⲆⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ. ϪⲈ ⲠⲈⲒϢⲰⲚⲈ ⲚⲚⲈϤϢⲞⲞⲠ ⲀⲚ ⲈⲠⲘⲞⲨ. ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲠⲈϤϢⲎⲢⲈ ϪⲒⲈⲞⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲒⲦⲞⲞⲦϤ.

5 ⲚⲈⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲘⲈ ⲘⲘⲀⲢⲐⲀ ⲚⲘ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲈⲤⲤⲰⲚⲈ ⲚⲘ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ.

6 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲤⲰⲦⲘ ϬⲈ ϪⲈ ϤϢⲰⲚⲈ. ⲦⲞⲦⲈ ⲀϤϬⲰ ⲚϨⲞⲞⲨ ⲤⲚⲀⲨ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲚⲈϤⲚϨⲎⲦϤ.

7 ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ⲆⲈ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ϪⲈ ⲘⲀⲢⲞⲚ ⲞⲚ ⲈϮⲞⲨⲆⲀⲒⲀ.

8 ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ϪⲈ ϨⲢⲀⲂⲂⲈⲒ. ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲚⲈⲢⲈ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϢⲒⲚⲈ ⲚⲤⲀ ϨⲒ ⲰⲚⲈ ⲈⲢⲞⲔ ⲀⲨⲰ ⲞⲚ ⲔⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈⲘⲀⲨ.

9 ⲀϤⲞⲨⲰϢⲂ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲠⲈϪⲀϤ. ϪⲈ ⲘⲎ ⲘⲚ ⲘⲚⲦⲤⲚⲞⲞⲨⲤ ⲚⲞⲨⲚⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ. ⲈⲢϢⲀ ⲞⲨⲀ ⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲘ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ⲘⲈϤϪⲒϪⲢⲞⲠ ϪⲈ ϤⲚⲀⲨ ⲈⲠⲞⲨⲞⲒⲚ ⲘⲠⲈⲒⲔⲞⲤⲘⲞⲤ.

10 ⲈⲢϢⲀ ⲞⲨⲀ ⲘⲞⲞϢⲈ ϨⲚ ⲦⲈⲨϢⲎ. ϢⲀϤϪⲒ ϪⲢⲞⲠ ϪⲈ ⲘⲠⲞⲨⲞⲒⲚ ϢⲞⲞⲠ ⲀⲚ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ.

11 ⲚⲀⲒ ⲀϤϪⲞⲞⲨ ⲘⲚⲚⲤⲰⲤ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲠⲈⲚϢⲂⲎⲢ ⲀϤⲚⲔⲞⲦⲔ. ⲀⲖⲖⲀ ϮⲚⲀⲂⲰⲔ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲈⲒⲈⲦⲞⲨⲚⲞⲤϤ.

12 ⲠⲈϪⲀⲨ ϬⲈ ⲚⲀϤ ⲚϬⲒ ⲘⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈϢϪⲈ ⲚⲦⲀϤⲚⲔⲞⲦⲔ. ϤⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚ.

13 ⲚⲦⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ϪⲞⲞⲤ ⲠⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈϤⲘⲞⲨ. ⲚⲎ ⲆⲈ ⲀⲨⲘⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲈϤϪⲈ ⲠⲈⲚⲔⲞⲦⲔ ⲘⲠⲰⲂϢ.

14 ⲦⲞⲦⲈ ϬⲈ ⲀⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲞⲞⲤ ⲚⲀⲨ ϨⲚ ⲞⲨⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀ. ϪⲈ ⲖⲀⲌⲀⲢⲞⲤ ⲀϤⲘⲞⲨ

15 ⲀⲨⲰ ϮⲢⲀϢⲈ ⲈⲦⲂⲈ ⲦⲎⲨⲦⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲦⲈⲦⲚⲈⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲚⲈⲒⲘⲘⲀⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ⲘⲀⲢⲞⲚ ϢⲀⲢⲞϤ.

16 ⲠⲈϪⲈ ⲐⲰⲘⲀⲤ ⲠⲈϢⲀⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞϤ ϪⲈ ⲆⲒⲆⲨⲘⲞⲤ ⲚⲚⲈϤϢⲂⲢ ⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ. ϪⲈ ⲘⲀⲢⲞⲚ ϨⲰⲰⲚ ϪⲈ ⲈⲚⲈⲘⲞⲨ ⲚⲘⲘⲀϤ

17 ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲈⲒ ϬⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀϤϨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲈⲠⲈϤϤⲦⲞⲞⲨ ⲠⲈ ⲈϤϨⲘ ⲠⲦⲀⲪⲞⲤ.

18 ⲂⲎⲐⲀⲚⲒⲀ ⲆⲈ ⲚⲈⲤϨⲎⲚ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲚⲀⲘⲚⲦⲎ ⲚⲤⲦⲀⲆⲒⲞⲚ.

19 ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲚⲈ ⲀⲨⲈⲒ ⲠⲈ ϢⲀ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲚⲘ ⲘⲀⲢⲒⲀ ϪⲈ ⲈⲨⲈⲤⲖⲤⲰⲖⲞⲨ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲈⲨⲤⲞⲚ.

20 ⲘⲀⲢⲐⲀ ϬⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈⲤⲤⲰⲦⲘ ϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲎⲨ. ⲀⲤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲎⲦϤ. ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲆⲈ ⲚⲈⲤϨⲘⲞⲞⲤ ⲠⲈ ϨⲘ ⲠⲎⲈⲒ.

21 ⲠⲈϪⲈ ⲘⲀⲢⲐⲀ ϬⲈ ⲚⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲚⲈⲔⲘⲠⲈⲒⲘⲀ ⲚⲈⲢⲈ ⲠⲀⲤⲞⲚ ⲚⲀⲘⲞⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ.

22 ⲀⲖⲖⲀ ⲦⲈⲚⲞⲨ ⲞⲚ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ϨⲰⲂ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲔⲚⲀⲀⲒⲦⲒ ⲘⲘⲞⲞⲨ ⲚⲦⲘ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ. ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲚⲀⲦⲀⲀⲨ ⲚⲀⲔ.

23 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲤ. ϪⲈ ⲠⲞⲨⲤⲞⲚ ⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚϤ.

24 ⲠⲈϪⲈ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ϮⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ϤⲚⲀⲦⲰⲞⲨⲚ ϨⲚ ⲦⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ϨⲘ ⲠϨⲀⲈ ⲚϨⲞⲞⲨ.

25 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲤ ϪⲈ ⲀⲚⲞⲔ ⲠⲈ ⲦⲀⲚⲀⲤⲦⲀⲤⲒⲤ ⲀⲨⲰ ⲠⲰⲚϨ ⲠⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲈⲒ ⲔⲀⲚ ⲈϤϢⲀⲚⲘⲞⲨ ϤⲚⲀⲰⲚϨ.

26 ⲀⲨⲰ ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲈⲦⲞⲚϨ ⲈⲦⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞⲈⲒ. ⲚϤⲚⲀⲘⲞⲨ ⲀⲚ ϢⲀ ⲈⲚⲈϨ. ⲦⲈⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲠⲀⲒ.

27 ⲠⲈϪⲀⲤ ⲚⲀϤ. ϪⲈ ⲤⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ. ⲀⲚⲞⲔ ϮⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲠⲈⲬⲢⲒⲤⲦⲞⲤ ⲠϢⲎⲢⲈ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲠⲈⲦⲚⲎⲨ ⲈⲠⲔⲞⲤⲘⲞⲤ.

28 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈⲤϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲀⲤⲂⲰⲔ ⲀⲤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲘⲀⲢⲒⲀ ⲦⲈⲤⲤⲰⲚⲈ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀⲤ ⲚϪⲒⲞⲨⲈ ϪⲈ ⲀⲠⲤⲀϨ ⲈⲒ ⲀⲨⲰ ϤⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞ.

29 ⲚⲦⲞⲤ ⲆⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈⲤⲤⲰⲦⲘ. ⲀⲤⲦⲰⲞⲨⲚⲤ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ ⲀⲤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ϢⲀⲢⲞϤ.

30 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲈ ⲘⲠⲀⲦϤⲈⲒ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲈⲠϮⲘⲈ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲦⲒ ⲚⲈϤϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲚⲦⲀ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲦⲰⲘⲚⲦ ⲈⲢⲞϤ ⲚϨⲎⲦϤ.

31 ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ϬⲈ ⲈⲦϨⲘ ⲠⲎⲒ ⲚⲘⲘⲀⲤ ⲀⲨⲰ ⲈⲦⲤⲞⲖⲤⲖ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲘⲀⲢⲒⲀ ϪⲈ ⲀⲤⲦⲰⲞⲨⲚⲤ ϨⲚ ⲞⲨϬⲈⲠⲎ ⲀⲤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ. ⲀⲨⲞⲨⲀϨⲞⲨ ⲚⲤⲰⲤ ⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲤⲚⲀⲂⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲠⲦⲀⲪⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲤⲈⲢⲒⲘⲈ ⲘⲘⲀⲨ.

32 ⲘⲀⲢⲒⲀ ϬⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈⲤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲈⲠⲘⲀ ⲈⲚⲈⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚϨⲎⲦϤ. ⲀⲤⲚⲞϪⲤ ϨⲀ ⲚⲈϤⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ⲈⲤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲈⲚⲈⲔⲘⲠⲈⲈⲒⲘⲀ. ⲚⲈⲢⲈ ⲠⲀⲤⲞⲚ ⲚⲀⲘⲞⲨ ⲀⲚ ⲠⲈ.

33 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϬⲈ ⲚⲦⲈⲢⲈϤⲚⲀⲨ ⲈⲢⲞⲤ ⲈⲤⲢⲒⲘⲈ ⲀⲨⲰ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲨⲈⲒ ⲚⲘⲘⲀⲤ ⲈⲨⲢⲒⲘⲈ. ⲀϤϢⲦⲞⲢⲦⲢ ϨⲘ ⲠⲈⲠⲚⲈⲨⲘⲀ ⲚⲐⲈ ⲚⲚⲈⲦⲞⲞⲦ

34 ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀϤ ϪⲈ ⲚⲦⲀⲦⲈⲦⲚⲔⲀⲀϤ ⲦⲰⲚ. ⲠⲈϪⲀⲨ ⲚⲀϤ ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲀⲘⲞⲨ ⲚⲄⲚⲀⲨ.

35 ⲀϤⲢⲒⲘⲈ ⲚϬⲒ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ.

36 ⲚⲈⲨϪⲰ ϬⲈ ⲘⲘⲞⲤ ⲚϬⲒ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ. ϪⲈ ⲀⲚⲀⲨ ⲈⲐⲈ ⲈⲦϤⲘⲈ ⲘⲘⲞϤ.

37 ϨⲞⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲠⲈϪⲀⲨ. ϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀϤⲞⲨⲰⲚ ⲚⲂⲂⲀⲖ ⲘⲠⲂⲖⲖⲈ ⲈⲒⲈ ⲚⲈⲘⲘⲚ ϬⲞⲘ ⲘⲘⲞϤ ⲞⲚ ⲠⲈ ⲈⲦⲘⲦⲢⲈ ⲠⲀⲒ ⲘⲞⲨ.

38 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϬⲈ ⲞⲚ ⲈϤⲞⲞⲦ ϨⲢⲀⲒ ⲚϨⲎⲦϤ ⲀϤⲈⲒ ⲈⲠⲦⲀⲪⲞⲤ. ⲚⲈ ⲞⲨⲤⲠⲎⲖⲀⲒⲞⲚ ⲆⲈ ⲠⲈ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲰⲚⲈ ϨⲒ ⲢⲰϤ.

39 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ϪⲈ ϤⲒ ⲠⲰⲚⲈ ⲘⲘⲀⲨ. ⲠⲈϪⲈ ⲘⲀⲢⲐⲀ ⲚⲀϤ ⲦⲤⲰⲚⲈ ⲘⲠⲈⲚⲦⲀϤⲘⲞⲨ. ϪⲈ ⲠϪⲞⲈⲒⲤ ⲎⲆⲎ ⲀϤⲢⲤⲦⲞⲒ ⲠⲈϤϤⲦⲞⲞⲨ ⲄⲀⲢ ⲠⲈ.

40 ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲤ. ϪⲈ ⲘⲠⲒϪⲞⲞⲤ ⲚⲈ ϪⲈ ⲈⲢϢⲀⲚⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲦⲈⲚⲀⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲞⲞⲨ ⲘⲠⲚⲞⲨⲦⲈ.

41 ⲀⲨϤⲒ ⲠⲰⲚⲈ ϬⲈ ⲘⲘⲀⲨ. ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲀϤϤⲒ ⲚⲈϤⲂⲀⲖ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲦⲠⲈ ⲈϤϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ϪⲈ ⲠⲀⲒⲰⲦ ϮϢⲠϨⲘⲞⲦ ⲚⲦⲞⲞⲦⲔ ϪⲈ ⲀⲔⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞⲈⲒ.

42 ⲀⲚⲞⲔ ⲆⲈ ⲚⲈⲒⲤⲞⲞⲨⲚ ϪⲈ ⲔⲤⲰⲦⲘ ⲈⲢⲞⲈⲒ ⲚⲞⲨⲞⲒϢ ⲚⲒⲘ. ⲀⲖⲖⲀ ⲚⲦⲀⲒϪⲞⲞⲤ ⲈⲦⲂⲈ ⲠⲘⲎⲎϢⲈ ⲈⲦⲀϨⲈⲢⲀⲦϤ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲚⲦⲞⲔ ⲠⲈ ⲚⲦⲀⲔⲦⲚⲚⲞⲞⲨⲦ.

43 ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲢⲈϤϪⲈ ⲚⲀⲒ ⲀϤⲀϢⲔⲀⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲞⲨⲚⲞϬ ⲚⲤⲘⲎ ϪⲈ ⲖⲀⲌⲀⲢⲈ ⲀⲘⲞⲨ ⲈⲂⲞⲖ.

44 ⲀϤⲈⲒ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϬⲒ ⲠⲈⲚⲦⲀϤⲘⲞⲨ ⲈϤⲘⲎⲢ ⲚⲚⲈϤⲞⲨⲈⲢⲎⲦⲈ ⲘⲚ ⲚⲈϤϬⲒϪ ϨⲚ ϨⲈⲚⲔⲈⲢⲈⲀ ⲀⲨⲰ ⲈⲢⲈ ⲠⲈϤϨⲞ ⲘⲎⲢ ϨⲚ ⲞⲨⲤⲞⲨⲆⲀⲢⲒⲞⲚ. ⲠⲈϪⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲨ. ϪⲈ ⲂⲞⲖϤ ⲈⲂⲞⲖ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲔⲀⲀϤ ⲚϤⲂⲰⲔ.

45 ⲞⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲈⲚⲦⲀⲨⲈⲒ ϢⲀ ⲘⲀⲢⲒⲀ ⲚⲦⲈⲢⲞⲨⲚⲀⲨ ⲈⲠⲈⲚⲦⲀϤⲀⲀϤ. ⲀⲨⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ.

46 ϨⲞⲒⲚⲈ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ⲀⲨⲂⲰⲔ ϢⲀ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲀⲨⲦⲀⲘⲞⲞⲨ ⲈⲚⲈⲚⲦⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲀⲨ.

47 ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ϬⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲀⲨⲤⲰⲞⲨϨ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲘⲠⲤⲨⲚϨⲈⲆⲢⲒⲞⲚ ⲀⲨⲰ ⲠⲈϪⲀⲨ. ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲚⲚⲀⲀⲀϤ ϪⲈ ⲠⲈⲒⲢⲰⲘⲈ ⲢϨⲀϨ ⲘⲘⲀⲒⲚ.

48 ⲈⲚϢⲀⲚⲔⲀⲀϤ ⲚⲦⲈⲒϨⲈ. ⲞⲨⲞⲚ ⲚⲒⲘ ⲚⲀⲠⲒⲤⲦⲈⲨⲈ ⲈⲢⲞϤ ⲀⲨⲰ ⲚⲤⲈⲈⲒ ⲚϬⲒ ⲚⲈϨⲢⲰⲘⲀⲒⲞⲤ ⲚⲤⲈϤⲒ ⲚⲦⲞⲞⲦⲚ ⲘⲠⲈⲚⲘⲀ ⲀⲨⲰ ⲠⲈⲚϨⲈⲐⲚⲞⲤ.

49 ⲞⲨⲀ ⲆⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲚϨⲎⲦⲞⲨ ϪⲈ ⲔⲀⲒⲪⲀⲤ ⲈⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲘⲠⲈ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲠⲈϪⲀϤ ⲚⲀⲨ ϪⲈ ⲚⲦⲰⲦⲚ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲤⲞⲞⲨⲚ ⲀⲚ ⲚⲖⲀⲀⲨ.

50 ⲞⲨⲆⲈ ⲚⲦⲈⲦⲚ ⲖⲞⲄⲒⲌⲈ ⲀⲚ ϪⲈ ⲤⲢⲚⲞϤⲢⲈ ⲚⲀⲚ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢⲈ ⲞⲨⲢⲰⲘⲈ ⲚⲞⲨⲰⲦ ⲘⲞⲨ ϨⲀ ⲠⲖⲀⲞⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲦⲈⲦⲘ ⲠϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲦⲎⲢϤ ϨⲈ ⲈⲂⲞⲖ.

51 ⲚⲦⲀϤϪⲈ ⲠⲀⲒ ⲆⲈ ⲀⲚ ϨⲀⲢⲞϤ ⲘⲘⲀⲨ ⲀⲀϤ ⲀⲖⲖⲀ ⲈⲠⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲠⲈ ⲚⲦⲈⲢⲞⲘⲠⲈ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀϤⲠⲢⲞⲪⲎⲦⲈⲨⲈ ϪⲈ ⲚⲈⲢⲈ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲚⲀⲘⲞⲨ ϨⲀ ⲠϨⲈⲐⲚⲞⲤ

52 ⲀⲨⲰ ϨⲀ ⲠϨⲈⲐⲚⲞⲤ ⲀⲚ ⲘⲘⲀⲦⲈ. ⲀⲖⲖⲀ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲞⲚ ⲚϢⲎⲢⲈ ⲚⲦⲈ ⲠⲚⲞⲨⲦⲈ ⲈⲦϪⲞⲞⲢⲈ ⲈⲂⲞⲖ ⲈϤⲈⲤⲞⲞⲨϨⲞⲨ ⲈⲨⲘⲀ ⲚⲞⲨⲰⲦ.

53 ϪⲒⲚ ⲠⲈϨⲞⲞⲨ ϬⲈ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲀⲨϪⲒϢⲞϪⲚⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲘⲞⲨⲞⲨⲦ ⲘⲘⲞϤ.

54 ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲆⲈ ⲚⲈϤⲘⲞⲞϢⲈ ϬⲈ ⲀⲚ ⲠⲈ ⲠⲀⲢⲢⲎⲤⲒⲀ ϨⲚ ⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲀⲖⲖⲀ ⲀϤⲂⲰⲔ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲘ ⲠⲘⲀ ⲈⲦⲘⲘⲀⲨ ⲈⲦⲈⲬⲰⲢⲀ ⲈⲦϨⲎⲚ ⲈⲦⲈⲢⲎⲘⲞⲤ ⲈⲨⲠⲞⲖⲒⲤ ⲈⲨⲘⲞⲨⲦⲈ ⲈⲢⲞⲤ ϪⲈ ⲈⲪⲢⲀⲒⲘ ⲀϤϢⲰⲠⲈ ⲘⲘⲀⲨ ⲘⲚ ⲚⲈϤⲘⲀⲐⲎⲦⲎⲤ.

55 ⲚⲈϤϨⲎⲚ ⲆⲈ ⲈϨⲞⲨⲚ ⲠⲈ ⲚϬⲒ ⲠⲠⲀⲤⲬⲀ ⲚⲒⲞⲨⲆⲀⲒ ⲀⲨⲰ ⲀⲨⲘⲎⲎϢⲈ ⲂⲰⲔ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲐⲒⲈⲢⲞⲤⲞⲖⲨⲘⲀ ⲈⲂⲞⲖ ϨⲚ ⲦⲈⲬⲰⲢⲀ ϨⲀ ⲐⲎ ⲘⲠⲠⲀⲤⲬⲀ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈⲦⲂⲂⲞⲞⲨ.

56 ⲚⲈⲨϢⲒⲚⲈ ϬⲈ ⲠⲈ ⲚⲤⲀ ⲒⲎⲤⲞⲨⲤ ⲀⲨⲰ ⲚⲈⲨϪⲰ ⲘⲘⲞⲤ ⲚⲚⲈⲨⲈⲢⲎⲨ ⲈⲨⲀϨⲈⲢⲀⲦⲞⲨ ϨⲘ ⲠⲈⲢⲠⲈ. ϪⲈ ⲞⲨ ⲠⲈⲦⲤⲚⲆⲞ ϬⲒ ⲚⲎⲦⲚ. ϪⲈ ⲚϤⲚⲎⲨ ⲀⲚ ⲈϨⲢⲀⲒ ⲈⲠϢⲀ.

57 ⲚⲀⲢⲬⲒⲈⲢⲈⲨⲤ ⲆⲈ ⲘⲚ ⲚⲈⲪⲀⲢⲒⲤⲤⲀⲒⲞⲤ ⲚⲈⲀⲨϮ ⲚⲞⲨⲈⲚⲦⲞⲖⲎ ⲠⲈ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲢϢⲀ ⲞⲨⲀ ⲈⲒⲘⲈ ϪⲈ ⲈϤⲦⲰⲚ. ⲈϤⲈⲦⲀⲘⲞⲞⲨ ϪⲈⲔⲀⲀⲤ ⲈⲨⲈϬⲞⲠϤ.


Bible Louis Segond (1910)         

1 Il y avait un homme malade, Lazare, de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa soeur.

2 C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux, et c'était son frère Lazare qui était malade.

3 Les soeurs envoyèrent dire à Jésus: Seigneur, voici, celui que tu aimes est malade.

4 Après avoir entendu cela, Jésus dit: Cette maladie n'est point à la mort; mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle.

5 Or, Jésus aimait Marthe, et sa soeur, et Lazare.

6 Lors donc qu'il eut appris que Lazare était malade, il resta deux jours encore dans le lieu où il était,

7 et il dit ensuite aux disciples: Retournons en Judée.

8 Les disciples lui dirent: Rabbi, les Juifs tout récemment cherchaient à te lapider, et tu retournes en Judée!

9 Jésus répondit: N'y a-t-il pas douze heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point, parce qu'il voit la lumière de ce monde;

10 mais, si quelqu'un marche pendant la nuit, il bronche, parce que la lumière n'est pas en lui.

11 Après ces paroles, il leur dit: Lazare, notre ami, dort; mais je vais le réveiller.

12 Les disciples lui dirent: Seigneur, s'il dort, il sera guéri.

13 Jésus avait parlé de sa mort, mais ils crurent qu'il parlait de l'assoupissement du sommeil.

14 Alors Jésus leur dit ouvertement: Lazare est mort.

15 Et, à cause de vous, afin que vous croyiez, je me réjouis de ce que je n'étais pas là. Mais allons vers lui.

16 Sur quoi Thomas, appelé Didyme, dit aux autres disciples: Allons aussi, afin de mourir avec lui.

17 Jésus, étant arrivé, trouva que Lazare était déjà depuis quatre jours dans le sépulcre.

18 Et, comme Béthanie était près de Jérusalem, à quinze stades environ,

19 beaucoup de Juifs étaient venus vers Marthe et Marie, pour les consoler de la mort de leur frère.

20 Lorsque Marthe apprit que Jésus arrivait, elle alla au-devant de lui, tandis que Marie se tenait assise à la maison.

21 Marthe dit à Jésus: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort.

22 Mais, maintenant même, je sais que tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera.

23 Jésus lui dit: Ton frère ressuscitera.

24 Je sais, lui répondit Marthe, qu'il ressuscitera à la résurrection, au dernier jour.

25 Jésus lui dit: Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort;

26 et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela?

27 Elle lui dit: Oui, Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde.

28 Ayant ainsi parlé, elle s'en alla. Puis elle appela secrètement Marie, sa soeur, et lui dit: Le maître est ici, et il te demande.

29 Dès que Marie eut entendu, elle se leva promptement, et alla vers lui.

30 Car Jésus n'était pas encore entré dans le village, mais il était dans le lieu où Marthe l'avait rencontré.

31 Les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, l'ayant vue se lever promptement et sortir, la suivirent, disant: Elle va au sépulcre, pour y pleurer.

32 Lorsque Marie fut arrivée là où était Jésus, et qu'elle le vit, elle tomba à ses pieds, et lui dit: Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort.

33 Jésus, la voyant pleurer, elle et les Juifs qui étaient venus avec elle, frémit en son esprit, et fut tout ému.

34 Et il dit: Où l'avez-vous mis? Seigneur, lui répondirent-ils, viens et vois.

35 Jésus pleura.

36 Sur quoi les Juifs dirent: Voyez comme il l'aimait.

37 Et quelques-uns d'entre eux dirent: Lui qui a ouvert les yeux de l'aveugle, ne pouvait-il pas faire aussi que cet homme ne mourût point?

38 Jésus frémissant de nouveau en lui-même, se rendit au sépulcre. C'était une grotte, et une pierre était placée devant.

39 Jésus dit: Otez la pierre. Marthe, la soeur du mort, lui dit: Seigneur, il sent déjà, car il y a quatre jours qu'il est là.

40 Jésus lui dit: Ne t'ai-je pas dit que, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu?

41 Ils ôtèrent donc la pierre. Et Jésus leva les yeux en haut, et dit: Père, je te rends grâces de ce que tu m'as exaucé.

42 Pour moi, je savais que tu m'exauces toujours; mais j'ai parlé à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé.

43 Ayant dit cela, il cria d'une voix forte: Lazare, sors!

44 Et le mort sortit, les pieds et les mains liés de bandes, et le visage enveloppé d'un linge. Jésus leur dit: Déliez-le, et laissez-le aller.

45 Plusieurs des Juifs qui étaient venus vers Marie, et qui virent ce que fit Jésus, crurent en lui.

46 Mais quelques-uns d'entre eux allèrent trouver les pharisiens, et leur dirent ce que Jésus avait fait.

47 Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le sanhédrin, et dirent: Que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles.

48 Si nous le laissons faire, tous croiront en lui, et les Romains viendront détruire et notre ville et notre nation.

49 L'un d'eux, Caïphe, qui était souverain sacrificateur cette année-là, leur dit: Vous n'y entendez rien;

50 vous ne réfléchissez pas qu'il est dans votre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple, et que la nation entière ne périsse pas.

51 Or, il ne dit pas cela de lui-même; mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation.

52 Et ce n'était pas pour la nation seulement; c'était aussi afin de réunir en un seul corps les enfants de Dieu dispersés.

53 Dès ce jour, ils résolurent de le faire mourir.

54 C'est pourquoi Jésus ne se montra plus ouvertement parmi les Juifs; mais il se retira dans la contrée voisine du désert, dans une ville appelée Ephraïm; et là il demeurait avec ses disciples.

55 La Pâque des Juifs était proche. Et beaucoup de gens du pays montèrent à Jérusalem avant la Pâque, pour se purifier.

56 Ils cherchaient Jésus, et ils se disaient les uns aux autres dans le temple: Que vous en semble? Ne viendra-t-il pas à la fête?

57 Or, les principaux sacrificateurs et les pharisiens avaient donné l'ordre que, si quelqu'un savait où il était, il le déclarât, afin qu'on se saisît de lui.    Étude de la signification intérieure
  

Traduire: