هوشع 8:2

Étude de la signification intérieure

Arabic: Smith & Van Dyke         

← هوشع 8:1    Chapitre entier    هوشع 8:3 →

2 اليّ يصرخون يا الهي نعرفك نحن اسرائيل

   Étude de la signification intérieure
Extrait de Swedenborg's Works

Passages de base:

The Inner Meaning of the Prophets and Psalms 191

Hop aux versets bibliques similaires

ماثيو 7:22

تيتوس 1:16


Traduire: