Tajemství nebe #700

By Emanuel Swedenborg

Study this Passage

      |   
/ 10837  
  

700. Protože existuje velké množství pekel, jak už jsem uvedl výše, budu je popisovat v následujícím pořadí:

1. Pekla těch, kdo strávili život v nenávisti, pomstě a krutosti (č. 814-823).

2. Pekla smilníků a cizoložníků a pekla podvodníků a čarodějů (č. 824-831).

3. Pekla lakomců, bezbožného Jeruzaléma a lupičů pustiny, o výkalových peklech těch, kdo se v životě soustředili pouze na svá potěšení (č. 938-946).

4. Dále pekla, která se od výše zmíněných pekel odlišují (č. 947-970).

5. Nakonec pekla těch, kdo procházejí duchovním vypleňováním (č. 1106-1113)

Popisy těchto pekel budou uvedeny na začátku a na konci následujících kapitol.

  
/ 10837  
  

Přeložil: rev. Mgr. Pavel Heger Jazyková úprava: Mgr. Květoslava Hegrová; Návrh a zpracování obálky: dr. Jan Buchta, Vydáno vlastním nákladem r. 2017 ISBN 978-80-270-1572-6