Tajemství nebe #125

Tajemství nebe (Heger překlad)      

Study this Passage

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

125. Genesis 2:16:

„A Hospodin Bůh člověku přikázal:

„Z každého stromu zahrady smíš jíst.“

Jíst z každého stromu znamená vyciťovat, co je dobré a co je pravdivé. Jak už bylo dříve řečeno, strom symbolizuje vyciťování. Lidé z Nejstarší církve obdrželi vědomosti o pravé víře prostřednictvím přímého zjevení. Hovořili totiž s Pánem a s anděly a také byli instruováni prostřednictvím krásných vizí a snů. Pán je obdařil soustavným vyciťováním, takže když přemýšleli o tom, co měli uloženo v paměti, okamžitě vnímali, co je pravdivé a co je dobré. Jestliže jim bylo prezentováno něco nepravdivého, nejen že se tomu vyhýbali, ale dokonce je to naplňovalo děsem. Stejné prožívání mají i andělé.

Později však bylo vyciťování Nejstarší církve nahrazeno znalostmi (tedy naučením se) toho, co je pravdivé a co je dobré, a to na základě toho, co bylo odhaleno v dřívějších dobách a později na základě toho, co bylo napsáno ve Slově Božím.

Go to section / 10837  

← Previous   Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

Inbound References:

Tajemství nebe 1442, 2144, 5145, 10155

Nebeské město 140


   Swedenborg Research Tools

Related New Christian Commentary

Přeložil: rev. Mgr. Pavel Heger Jazyková úprava: Mgr. Květoslava Hegrová; Návrh a zpracování obálky: dr. Jan Buchta, Vydáno vlastním nákladem r. 2017 ISBN 978-80-270-1572-6


Translate: