Ukholo Lwangempela kanye Nemibono Enhle Engabalulekile


This is a translation of: Real Faith and Irrelevant Pretty Notions, by Jared Buss

machine translated into isiZulu

Description:

Izwe libonakala lithi inkolo ayiselaphanga lutho, ngakho kuyisisindo esifile isizwe sesintu esingasilahla. Kodwa lokhu kungemuva.

Date of creation: 2023

Credit: New Christian Bible Study machine translation team.

Copyright: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

License: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - see terms

About: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Suggested Citation:

Ukholo Lwangempela kanye Nemibono Enhle Engabalulekile. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back