Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala


This is a translation of: Real Faith and Irrelevant Pretty Notions, by Jared Buss

machine translated into Tagalog

Description:

Ang mundo ay tila sinasabi na ang relihiyon ay hindi nakapagpagaling sa atin ng anuman, kaya ito ay isang patay na timbang na maaaring ibigay ng sangkatauhan. Ngunit ito ay paatras.

Date of creation: 2023

Credit: New Christian Bible Study machine translation team.

Copyright: New Christian Bible Study Corp.

All rights reserved.

License: Copyright by New Christian Bible Study Corp. - see terms

About: This is a machine translation of the original content. The translation text was generated using either Google's or DeepL's translation services, depending on the language it's in.


Suggested Citation:

Tunay na Pananampalataya at Walang Kaugnayang Magagandang Paniniwala. Retrieved from: newchristianbiblestudy.org


Back