Om Himlen och dess underbara ting och om Helvetet #0

Om Himlen och dess underbara ting och om Helvetet

Go to section / 603  

Next →

0. Om Himlen och dess underbara ting och om Helvetet
På grund av vad som blivit hört och sett
Av EMANUEL SWEDENBORG

Översatt från Latinska Originalspråket
(Enligt Immanuel Tafels Upplaga Av År 1862)
Av Gustaf Bæckström, Pastor i Nya Kyrkans Församling, Stockholm
Bokförlaget Nova Ecclesia Tryck, Stockholm, 1944

OM HIMLEN OCH HELVETET
Herren är himlens Gud. 2
Herrens Gudomliga bildar himlen. 7
Herrens Gudomliga i himlen är kärlek till Honom och kärlek till nästan. 13
Himlen är åtskild i två riken. 20
Det finns tre himlar. 29
Himlarna bestå av otaliga samfund. 41
Varje samfund är en himmel i en mindre form, och varje ängel är en himmel i minsta form. 51
Hela himlen i en sammanfattning framställer bilden av en enda människa. 59
Varje samfund i himlarna framställer bilden av en enda människa. 68
Varje ängel är därför i fullkomlig mänsklig form. 73
Det är från Herrens Gudomliga Mänskliga som himlen i det hela och i varje del framställer bilden av en människa. 78
Utdrag Ur Arcana Coelestia (Himmelska Hemligheter) Om Herren Och Hans Gudomliga Mänskliga. 86
Det är en motsvarighet mellan allt i himlen och allt hos människan. 87
Det är en motsvarighet mellan himlen och alla ting på jorden. 103
Om solen i himlen. 116
Om ljus och värme i himlen. 126
Om de fyra väderstrecken i himlen. 141
Änglarnas förändringar av tillstånd i himlen. 154
Om tid i himlen. 162
Förebildningar och företeelser i himlen. 170
Om de kläder som änglarna visa sig vara klädda i. 177
Änglarnas boningar och hem. 183
Om rymd i himlen. 191
Himlens form, enligt vilken det är sammanslutningar och gemenskap där. 200
Om styrelser i himlen. 213
Gudsdyrkan i himlen. 221
Himlens änglars makt. 228
Änglarnas tal. 234
Änglars tal med människan. 246
Om skrifter i himlen. 258
Himlens änglars vishet. 265
Tillståndet av oskuld hos änglarna i himlen. 276
Tillståndet av frid i himlen. 284
Himlens förbindelse med människosläktet. 291
Himlens förbindelse med människan genom Ordet. 303
Himlen och helvetet är från människosläktet. 311
Hedningarna eller folken utom kyrkan i himlen. 318
Barnen i himlen. 329
De visa och de enkla i himlen. 346
Utdrag ur Arcana Coelestia (Himmelska Hemligheter) Om Kunskaper. @@356
De rika och de fattiga i himlen. 357
Äktenskap i himlen. 366
Änglarnas förrättningar i himlen. 387
Den himmelska glädjen och lyckan. 395
Himlens omätlighet. 415

OM ANDARNAS VÄRLD OCH MÄNNISKANS TILLSTÅND EFTER DÖDEN.
Vad andarnas värld är. 421
Varje människa är med hänsyn till sitt inre en ande. 432
Människans uppväckelse från de döda och inträde i det eviga livet. 445
Människan är efter döden i fullkomlig mänsklig form. 453
Människan har efter döden alla sinnen, varje hågkomst, tanke och böjelse som i världen och kvarlämnar intet utom sin jordiska kropp. 461
Människan är efter döden sådan som hennes liv har varit i världen. 470
Vars och ens livs nöjen vändas efter döden i det som motsvarar. 485
Om människans första tillstånd efter döden. 491
Om människans andra tillstånd efter döden. 499
Om människans tredje tillstånd efter döden, som är ett tillstånd av undervisning för dem som komma till himlen. 512
Ingen kommer till himlen av omedelbar barmhärtighet. 521
Det är inte så svårt som man tror att leva ett liv som leder till himlen. 528

OM HELVETET
Herren styr helvetena. 536
Herren nedkastar inte någon i helvetet, utan anden kastar sig själv dit. 545
Alla som är i helvetena är i ondskor och därav falskheter från självkärlek och världskärlek. 551
Vad helvetets eld är, och vad tandagnisslan är. 566
Om de helvetiska andarnas ondska och skändliga konster. 576
Om helvetenas utseende, läge och flertal. 582
Om jämvikten mellan himlen och helvetet. 589
Människan är i frihet genom jämvikten mellan himlen och helvetet. 597
Utdrag ur Arcana Coelestia (Himmelska Hemligheter) om människans frihet, om inflytelse och om de andar, genom vilka förbindelser ske.

Go to section / 603  

Next →


Translate:
Share: