O životě #1

O životě (Máchová překlad)

Study this Passage

Go to section / 114  

Next →

1. Veškeré náboženství se týká života a životem náboženství je činit dobro.

Všichni nábožensky smýšlející lidé znají a chápou zásadu, že zachráněni budou ti, kdo žijí dobře, a odsouzeni ti, kdo žijí zle. Vědí a chápou, že ten, kdo dobře žije, ten také dobře smýšlí - a to nejenom o Bohu, ale také o bližním; ne však ten, kdo žije špatně. Životem člověka je jeho láska, a co člověk miluje, to nejenom rád činí, ale také na to rád myslí. Proto se říká, že životem náboženství je činit dobro, neboť dobré jednání tvoří jeden celek se smýšlením; nepůsobí-li v člověku jednotně, nejsou součástí jeho života. To dokážu dále.

Go to section / 114  

Next →

   Study this Passage
From Swedenborg's Works

   Parallel Passages:

Last Judgment (Posthumous) 268

Other New Christian Commentary

What's Good? 1

Life 1

Religion 1


Many thanks to Lenka Máchová for her permission to use this translation on this site.


Translate: