Nebeske Tajne #1

By Emanuel Swedenborg

Study this Passage

      |   
/ 10837  
  

1. Nebeske tajne sadržane u Reči

Iz samih slova Staroga zaveta niko ne bi nikada video da ovaj deo Reči sadrži nebeske tajne i da se u Njoj sve u opštem i u pojedinačnom odnosi na Gospoda, Njegovo Nebo, Crkvu, veru i sve ono što je s tim povezano; jer se iz slova ili smisla slova – govoreći uopšteno – vidi samo da se sve odnosi na spoljašnje obrede Jevrejske crkve. Međutim, istina je da svuda u toj Reči postoje unutrašnje stvari koje se ne pokazuju u spoljašnjim, osim malog broja koje je Gospod otkrio i objasnio apostolima: kao to da žrtve označavaju Gospoda; da zemlja kanaanska i Jerusalim označavaju Nebo – zbog čega su ih nazivali nebeski Kanaan i Jerusalim – te da i Rajski vrt ima slično značenje.

  
/ 10837